La variabilitat articulatòriaVariació interlocutor i variació intralocutor

Variació interlocutor

En parlants diferents es troben diferents realitzacions de la mateixa unitat lingüística.

Variació intralocutor

En el mateix parlant es troben diferents realitzacions de la mateixa unitat lingüística.

tornar al principi

La manifestació de la variabilitat articulatòria

Manifestació de la variabilitat articulatòria intralocutor.

Un mateix segment (fonema) pot estar associat a configuracions articulatòries diferents en funció de diversos factors de variació.

Realització de dos aŀlòfons de /r/ prevocàlica en anglès americà

Realització de dos aŀlòfons de /r/ prevocàlica en anglès americà: variant retroflexa (línia discontínua) i variant no retroflexa (línia contínua)

Kent, R. D. (1983). The segmental organization of speech. A P. MacNeilage (Ed.), The production of speech (p. 57–90). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8202-7_4

Realització més avançada i realització més centralitzada de la variant no retroflexa del fonema /r/ en anglès americà

Realització més avançada (línia discontínua) i realització més centralitzada (línia contínua) de la variant no retroflexa del fonema /r/ en anglès americà.

Kent, R. D. (1983). The segmental organization of speech. A P. MacNeilage (Ed.), The production of speech (p. 57–90). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8202-7_4

Els trets que corresponen a un mateix segment es poden produir en diferents moments en el temps.

Variació en la posició del vel del paladar en la producció de segments nasals

La posició del vel del paladar varia considerablement en la producció dels segments nasals. En el cas marcat amb la línia vertical de punts, el descens del vel paladar propi de la consonant nasal es dona gairebé en el mateix moment que l’obertura dels llavis en la vocal que precedeix la consonant nasal..

Kent, R. D. (1983). The segmental organization of speech. A P. MacNeilage (Ed.), The production of speech (p. 57–90). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8202-7_4

No sembla que es pugui trobar una caracterització articulatòria única per a cada segment.

La cadena fònica no es pot descriure com una successió de punts i modes d’articulació estàtics.

tornar al principi

Factors que condicionen la variació articulatòria

Factors individuals

Factors anatòmics

Les cavitats subglòtiques: mida, funcionament, edat.

La laringe: massa dels plecs vocals, sexe, edat, estat físic, estat emocional.

El tracte vocal: mida, forma, edat, sexe.

La cavitat nasal: mida, forma.

Factors psicosomàtics

Estrès, cansament, ansietat, depressió, etc..

Estat d’ànim.

Factors relacionats amb la producció

Qualitat de veu, mode de fonació i dinàmica de la veu.

Velocitat d’elocució.

Hàbits articulatoris.

Factors fonètics contextuals

Context fonètic immediat.

Accentuació.

Posició del segment en la síŀlaba, en la paraula i en l’enunciat.

Característiques de l’enunciat.

Factors sociolingüístics

Comunitat lingüística.

Norma de pronúncia.

Estil de parla.

tornar al principi
La variabilitat articulatòria
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el