La velocitat d’elocució


La velocitat d’elocució


La velocitat d’elocució

«Velocidad de elocución: Número de elementos fónicos (sonidos y pausas) que se pronuncian en una unidad de tiempo determinada» (p. 548).
 
Gil, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Arco/Libros.
(Font de la imatge: Juana Gil Fernández. (s. d.). https://www.juanagilfernandez.com)

Altres termes emprats per fer referència a la velocitat d’elocució: tempo, tempo elocutiu, caudal (en castellà), speech / speaking rate (en anglès), débit (en francès).

La velocitat d’elocució es mesura comptant el nombre d’unitats lingüístiques (segments, síŀlabes o paraules) produïdes per unitat de temps (segons o minuts).

La velocitat d’elocució pot variar en un mateix parlant, ja que depèn, entre d’altres factors, de la rellevància informativa dels elements que configuren el discurs.

La velocitat d’elocució també pot variar en funció de l’estat emotiu del parlant.

En l’estudi de la velocitat d’elocució és habitual distingir entre velocitat de parla i velocitat d’articulació

«In order to establish norms for speaking rate, one might conclude as a somewhat arbitrary rule of thumb that a speaking rate of more than 240 words per minute would count paralinguistically as a notably fast speaking rate, and fewer than 160 as a notably slow rate» (p. 542).
 
Laver, J. (1994). Principles of phonetics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139166621
John Laver
John Laver (1938–2020)
(Font de la imatge: Wellekens, C. (2020, 15 de maig). Obituary Professor John Laver. ISCApad, 263. https://www.isca-speech.org/iscapad/iscapad.php?module=article&id=21129&back=p,267)
«Haciendo abstracción de todo el debate generado, pero promediando las cifras ofrecidas en los distintos estudios, para el caso del español puede considerarse normal la comprendida en un rango que abarca desde las ciento treinta hasta las doscientas palabras por minuto. El rango es amplio porque la variabilidad es grande; depende, como ya se ha dicho … de muchos factores y varía de una situación a otra» (Pronunciación y elocución, § 30).
 
Real Academia Española. (2018). Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Espasa.
«most authors addressing the medium of radio recommend a speech rate of between 160 and 180 wpm. According to Hills (1987), the most recommended pace is 160 wpm; McLeish (2005 [1978]: 71) sets the rate at between 160 and 180 wpm; Utterback (2000: 141) determines that a rate of between 145 and 180 wpm is best: ‘Normally we read out loud at between 145 to 180 wpm. The most comfortable speed would be around 150 to 175 wpm.’ Boyd (2003) establishes the rate at between 140 and 220 wpm, although he considers 180 wpm to be the most natural and pleasing rate. … the work of Tauroza and Allison (1990) who analyzed the delivery rate of news items on BBC Radio and recorded a speed of between 150 and 170 wpm, moderately fast between 170 and 190 wpm, moderately slow between 130 and 150 wpm, faster than normal in 190 wpm, and on the contrary slower than normal in 130 wpm. These figures, in turn, reinforce the findings of Pimsleur et al. (1977) who recorded a delivery rate of between 160 and 190 wpm for English and French radio news broadcasters, moderately fast between 190 and 220 wpm and moderately slow between 130 and 160 wpm. In Spanish radio news, some research has shown that a high speech rate, of around 200 wpm, is used on all national radio stations (Rodero 2007)» (p. 393).
 
Rodero, E. (2012). A comparative analysis of speech rate and perception in radio bulletins. Text & Talk, 32(3), 391–411. https://doi.org/10.1515/text-2012-0019
(Font de la imatge: Emma Rodero [Perfil a Google Scholar]. (s. d.). Google Scholar. Consultat el 22 d’octubre de 2022, a https://scholar.google.com/citations?user=b8jdqIQAAAAJ)
tornar al principi

La velocitat d’elocució


La velocitat d’elocució
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el