La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals


Descripció fonètica i fonològica del català


Els elements segmentals

Símbols de transcripció emprats en l’Alfabet Fonètic Internacional

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Inventaris de sons del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.
 
 
(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Sons vocàlics del català (Recasens, 1991)

Sons vocàlics del català.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

«Fonema mitjà anterior no labialitzat (/E/)
Cal postular l’existència d’aquest fonema vocàlic a parlars que presenten manca d’oposició fonològica entre /e/ i /ɛ/. En aquest treball, algunes de les realitzacions fonètiques de /E/ són representades amb un símbol no corresponent a l’A.F.I., [E]; cal considerar aquest símbol com a provisional, a l’espera d’investigacions que revelin si, en rossellonès i altres parlars, aquelles realitzacions resten properes a [ę] o bé a [ɛ̣]» (p. 77).
 
«Fonema mitjà posterior labialitzat (/O/)
Alguns parlars del domini lingüístic mostren una aproximació notable entre els camps de dispersió de /ɔ/ (Ŏ) i /o/ (Ō, Ŭ) del català general, o bé han neutralitzat l’oposició fonològica entre els dos fonemes vocàlics en una única vocal mitjana posterior (/O/) … algunes de les realitzacions de /O/ són transcrites amb el símbol de transcripció fonètica [O], a l’espera d’investigacions que permetin de conèixer millor la naturalesa acústica de la vocal» (p. 133).
 
Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.
Sons consonàntics del català (Recasens, 1991)

Sons consonàntics del català.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

tornar al principi
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf
 
 
IEC
Sons vocàlics del català (IEC, 1999)

Sons vocàlics del català.

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

Sons consonàntics del català(IEC, 1999)

Sons consonàntics del català.

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

tornar al principi
Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. rev. i ampl.). Salvatella.
 
 
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Josefina Carrera-Sabaté. Universitat de Barcelona. https://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/josefina-carrera-sabate)
Sons consonàntics del català (Carrera, 2001)

Sons consonàntics del català.

Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. rev. i ampl.). Salvatella.

tornar al principi
Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 
 
(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s. d.). http://montserratbadiacardus.cat)
Sons consonàntics del català (Badia i Cardús, 2002)

Sons consonàntics del català.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi
Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Empúries.
 
 
Joan Julià
Joan Julià (1950–2020)
(Font de la imatge: Facultat de Lletres. (2020, 8 de juliol). Joan Julià-Muné (1950–2020). Universitat de Lleida. https://www.lletres.udl.cat/ca/noticies/Joan-Julia-Mune-1950-2020)
Sons vocàlics del català (Julià, 2002)

Sons vocàlics del català.

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Empúries.

Sons consonàntics del català (Julià, 2002)

Sons consonàntics del català.

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Empúries.

tornar al principi
Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.
 
 
(Font de la imatge: Prieto Vives, Pilar. (s. d.). ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. https://www.icrea.cat/ca/Web/ScientificStaff/pilar-prieto-vives-227)
Sons vocàlics del català oriental central: sistema tònic (Prieto, 2004)

Sons vocàlics del català oriental central: sistema tònic.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Sons vocàlics del català balear: sistema tònic (Prieto, 2004)

Sons vocàlics del català balear: sistema tònic.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Sons vocàlics del català oriental central: sistema àton (Prieto, 2004)

Sons vocàlics del català oriental central: sistema àton.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Sons vocàlics del català nord-occidental: sistema àton (Prieto, 2004)

Sons vocàlics del català nord-occidental: sistema àton.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Sons vocàlics del català mallorquí: sistema àton (Prieto, 2004)

Sons vocàlics del català mallorquí: sistema àton.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Sons consonàntics del català (Prieto, 2004)

Les realitzacions entre parèntesi només es troben en algunes àrees del domini lingüístic.

Sons consonàntics del català.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

tornar al principi
Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla: nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Horsori.
 
 
(Font de la imatge: Laboratori de Fonètica. (s. d.). Ana Ma. Fernández Planas. Universitat de Barcelona. http://stel.ub.edu/labfon/amper/cv/anamariafernandezplanas.html)
Sons consonàntics del català (Fernández Planas, 2005)

Sons consonàntics del català.

Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla: nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Horsori.

tornar al principi
Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.
 
 
Joan Julià
Joan Julià (1950–2020)
(Font de la imatge: Facultat de Lletres. (2020, 8 de juliol). Joan Julià-Muné (1950–2020). Universitat de Lleida. https://www.lletres.udl.cat/ca/noticies/Joan-Julia-Mune-1950-2020)
Sons vocàlics del català (Julià, 2005)

Sons vocàlics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

Sons consonàntics del català (Julià, 2005)

En gris s’indiquen algunes variants dialectals.

Sons consonàntics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

tornar al principi
Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057
 
 
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Maria Rosa Lloret Romañach. Universitat de Barcelona. https://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Sons vocàlics del català (Lloret, 2011)

Sons vocàlics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Sons vocàlics del català (Lloret, 2011)

Sons vocàlics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Sons consonàntics del català (Lloret, 2011)

Sons consonàntics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

tornar al principi
Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/
 
 
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Josefina Carrera-Sabaté. Universitat de Barcelona. https://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/josefina-carrera-sabate)
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Clàudia Pons Moll. Universitat de Barcelona. https://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/claudia-pons-moll)
Joan Solà
Joan Solà (1940–2010)
(Font de la imatge: Gran Enciclopèdia Catalana. (2019, 28 de gener). Joan Solà i Cortassa. enciclopèdia.cat. https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0063299.xml)
Sons vocàlics del català (Carrera, Pons i Solà, 2014)

Sons vocàlics del català.

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/

Sons consonàntics del català (Carrera, Pons i Solà, 2014)

Sons consonàntics del català.

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/

tornar al principi

Inventaris de fonemes del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.
 
 
(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Fonemes consonàntics del català (Recasens, 1991)

Fonemes consonàntics del català.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

«/θ/ (entre parèntesis a la taula) és vigent al B. Aragó i a la B. Ribagorça … /x/ (entre parèntesis a la taula) és un fonema existent únicament a alguns manlleus del castellà … /ʀ/ (entre parèntesis a la taula) és un fonema d’influència francesa propi del rossellonès» (p. 171).
 
Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.
tornar al principi
Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge University Press. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf
Fonemes vocàlics del català central (Carbonell i Llisterri, 1999)

Fonemes vocàlics del català central.

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge University Press. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Fonemes consonàntics del català central (Carbonell i Llisterri, 1999)

Fonemes consonàntics del català central.

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge University Press. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

tornar al principi
Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 
 
(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s. d.). http://montserratbadiacardus.cat)
Fonemes vocàlics del català (Badia i Cardús, 2002)

Fonemes vocàlics del català.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fonemes consonàntics del català (Badia i Cardús, 2002)

Fonemes consonàntics del català.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi
Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.
 
 
Joan Julià
Joan Julià (1950–2020)
(Font de la imatge: Facultat de Lletres. (2020, 8 de juliol). Joan Julià-Muné (1950–2020). Universitat de Lleida. https://www.lletres.udl.cat/ca/noticies/Joan-Julia-Mune-1950-2020)
Fonemes vocàlics del català (Julià, 2005)

Fonemes vocàlics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

Fonemes consonàntics del català (Julià, 2005)

Fonemes consonàntics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

tornar al principi
Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057
 
 
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Maria Rosa Lloret Romañach. Universitat de Barcelona. https://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Fonemes vocàlics del català (Lloret, 2011)

Fonemes vocàlics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Fonemes consonàntics del català (Lloret, 2011)

Fonemes consonàntics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Fonemes consonàntics del català (Lloret, 2011)

Fonemes consonàntics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

tornar al principi
Institut d’Estudis Catalans. (2018). El sistema consonàntic. A Gramàtica essencial de la llengua catalana. https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=477&capitol=2
 
 
IEC
Fonemes consonàntics del sistema general del català (IEC, 2018)

Fonemes consonàntics del sistema general del català.

Institut d’Estudis Catalans. (2018). El sistema consonàntic. A Gramàtica essencial de la llengua catalana. https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=477&capitol=2

«En aquest quadre no s’hi inclouen els sons alveolars africats [t͡s] i [d͡z], que no tenen caràcter fonemàtic, ni les realitzacions que presenten diverses consonants en contextos específics.»
 
Institut d’Estudis Catalans. (2018). El sistema consonàntic. A Gramàtica essencial de la llengua catalana. https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=477&capitol=2
tornar al principi

Relacions entre fonemes i aŀlòfons del català

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 
 
(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s. d.). http://montserratbadiacardus.cat)
Oclusius
Aŀlòfons del fonema /p/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /p/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /b/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /b/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /t/ (Badia i Cardús, 2002)
Aŀlòfons del fonema /t/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /t/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /d/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /d/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /k/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /k/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /ɡ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /ɡ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Africats
Aŀlòfons del fonema /dz/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /dz/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /tʃ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /tʃ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /dʒ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /dʒ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fricatius
Aŀlòfons del fonema /f/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /f/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /s/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /s/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /z/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /z/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /ʃ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /ʃ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /ʒ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /ʒ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aproximants
Aŀlòfons del fonema /j/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /j/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /w/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /w/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Nasals
Aŀlòfons del fonema /m/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /m/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /n/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /n/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /ɲ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /ɲ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Laterals
Aŀlòfons del fonema /l/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /l/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /ʎ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /ʎ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Ròtics
Aŀlòfons del fonema /ɾ/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /ɾ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aŀlòfons del fonema /r/ (Badia i Cardús, 2002)

Aŀlòfons del fonema /r/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi

Classificació en trets distintius dels fonemes del català

Classificació amb el sistema de trets de Jakobson i Halle (1956)

❯ Els trets distintius de Jakobson i Halle (1956)

Alarcos, E. (1953). Sistema fonemático del catalán. Archivum, 3, 135–146. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=903352
 
Alarcos, E. (1983). Sistema fonemático del catalán. Estudis de lingüística catalana (p. 13–25). Ariel. (Obra original publicada el 1953)
 
 
Emilio Alarcos
Emilio Alarcos (1922–1998)
(Font de la imatge: Emilio Alarcos Llorach (1922–1998). (s. d.). Emilio Alarcos Llorach. https://emilioalarcos.com/alarcos-1922-1998/)
Classificació en trets distintius dels fonemes del català (Alarcos, 1953)

1: Vocal (–) / consonant (+); 2: dens (–) / difús (+); 3: greu (–) / agut (+); 4: oral (–) / nasal (+); 5: tens (–) / fluix (+) [sord / sonor, fortis / lenis]; 6: mat (–) / estrident (+); 7: interrupte (–) / continu (+) [intermitent-lateral].
En el cas de les laterals i de les ròtiques, el signe ± indica que són fonemes amb el tret [vocal] i [consonant]; en el cas de /a/, ± indica que «es indiferente al rasgo distintivo grave-aguda, pues sus realizaciones son variables y condicionadas por el contexto» (p. 137).

Classificació en trets distintius dels fonemes del català.

Alarcos, E. (1953). Sistema fonemático del catalán. Archivum, 3, 135–146. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=903352

Classificació en trets distintius dels fonemes del català (Alarcos, 1983)

1: Vocal (–) / consonant (+); 2: dens (–) / difús (+); 3: greu (–) / agut (+); 4: oral (–) / nasal (+); 5: tens (–) / fluix (+) [sord / sonor, fortis / lenis]; 6: mat (–) / estrident (+); 7: interrupte (–) / continu (+) [intermitent-lateral].

Classificació en trets distintius dels fonemes del català.

Alarcos, E. (1983). Sistema fonemático del catalán. Estudis de lingüística catalana (p. 13–25). Ariel. (Obra original publicada el 1953)

Classificació amb el sistema de trets de Chomsky i Halle (1968)

❯ Els trets distintius de Chomsky i Halle (1968)

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Ariel. https://ddd.uab.cat/record/132995
 
 
(Font de la imatge: Centre de Lingüística Teòrica. (s. d.). Eulàlia Bonet. Universitat Autònoma de Barcelona. http://filcat.uab.cat/clt/eulalia-bonet/)
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Maria Rosa Lloret Romañach. Universitat de Barcelona. https://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Classificació en trets distintius dels fonemes del català (Bonet i Lloret, 1998)

Classificació en trets distintius dels fonemes del català.

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Ariel. https://ddd.uab.cat/record/132995

tornar al principi

❯ La descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el