Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2016-2017

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2016-2017)

Dimarts 13 de setembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Presentació de l’assignatura
Dijous 15 de setembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (1)

La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.

Dimarts 20 de setembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (2)

La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El signe lingüístic.

Dijous 22 de setembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (3)

La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

Dimarts 27 de setembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (4)

Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge.

Dijous 29 de setembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (5)

Llenguatge i cervell. L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge.

Dimarts 4 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (6)

Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

Dijous 6 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 2: L’estructura fonètica (1)

Llengua oral i llengua escrita.

Dimarts 11 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 2: L’estructura fonètica (2)

Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.

Dijous 13 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 2: L’estructura fonètica (3)

Els elements segmentals.

Dimarts 18 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 2: L’estructura fonètica (4)

Els elements suprasegmentals.

Dijous 20 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Primera prova parcial: temes 1 i 2
Dimarts 25 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 3: L’estructura fonològica (1)

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica.

Dijous 27 d’octubre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 3: L’estructura fonològica (2)

Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals. L’anàlisi fonològica.

Dimarts 1 de novembre No lectiu
Dijous 3 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 3: L’estructura fonològica (3)

Els processos fonològics.

Dimarts 8 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 4: L’estructura morfològica (1)

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Paraula, morfema, morf i al·lomorf.

Dijous 10 de novembre Festa Major de la UAB

L’activitat docent s’aturarà a les 13h.

Dimarts 15 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 4: L’estructura morfològica (2)

Els processos morfològics.

Dijous 17 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 4: L’estructura morfològica (3)

Tipologia morfològica.

Dimarts 22 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 5: L’estructura sintàctica (1)

Les unitats de l’anàlisi sintàctica.

Dijous 24 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 5: L’estructura sintàctica (2)

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories i funcions.

Dimarts 29 de novembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 5: L’estructura sintàctica (3)

Tipologia sintàctica.

Dijous 1 de desembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Segona prova parcial: temes 3, 4 i 5
Dimarts 6 de desembre No lectiu
Dijous 8 de desembre No lectiu
Dimarts 13 de desembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 6: L’estructura semàntica (1)

El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques. El significat i la interpretació dels enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics. La composicionalitat del significat. Les relacions de significat en l’oració. El significat en el discurs.

Dijous 15 de desembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (1)

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. Territori i variació dialectal.

Dimarts 20 de desembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (2)

Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

Dijous 22 de desembre
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (3)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic. La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.

Dimarts 27 de desembre Vacances de Nadal
Dijous 29 de desembre Vacances de Nadal
Dimarts 3 de gener Vacances de Nadal
Dijous 5 de gener Vacances de Nadal
Dimarts 10 de gener
de 16:30 a 18h
Aula 104
Tercera prova parcial: temes 6 i 7
Dimarts 17 de gener
de 18 a 20h
Aula 102
Prova de reavaluació

Darrer dia per a la resolució d’incidències sobre les qualificacions: divendres 27 de gener de 2017.

Introducció a la lingüística (2016-2017) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el