El ritme


El ritme


El ritme

El ritme es pot descriure com el resultat de la distribució temporal (alternança o recurrència) dels accents, els patrons melòdics i les pauses en un enunciat.

«Ritmo: Sensación perceptiva provocada por la sucesión de determinados elementos en periodos regulares de tiempo» (p. 545).
 
Gil, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Arco/Libros.
(Fuente de la imagen: Juana Gil Fernández. (s. d.). https://www.juanagilfernandez.com)
Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat del recitat d’un sonet de Petrarca

Osciŀlograma, corba melòdica (en blau) i corba d’intensitat (en verd) del recitat d’un sonet de Petrarca (Canzoniere, In vita di Madonna Laura, LXI).

Recitat d’un sonet de Petrarca (Canzoniere, In vita di Madonna Laura, LXI) filtrat amb un filtre passabaix de 0 a 200 Hz mitjançant el programa Praat.

Recitat d’un sonet de Petrarca (Canzoniere, In vita di Madonna Laura, LXI).

Petrarca, F. (2008). Il Canzoniere (M. Silo, Narrador) [Audiollibre]. Il Narratore. (Obra original publicada el 1470)

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat d’una intervenció espontània als mitjans de comunicació

Osciŀlograma, corba melòdica (en blau) i corba d’intensitat (en verd) d’una intervenció espontània de Josep Piqué als mitjans de comunicació.

Intervenció espontània de Josep Piqué als mitjans de comunicació filtrada amb un filtre passabaix de 0 a 200 Hz mitjançant el programa Praat.

Intervenció espontània de Josep Piqué als mitjans de comunicació.

tornar al principi

La classificació rítmica de les llengües

❯ La classificació rítmica de les llengües

tornar al principi

El ritme


El ritme
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el