Ensenyament de la pronunciació

Conceptos básicos para la enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética

Enseñanza de la pronunciación y corrección fonética

La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética asistidas por ordenador

El método verbo-tonal

Bibliografia: ensenyament de la pronunciació

Bibliografia: ensenyament de la pronunciació assistit per ordinador

Recursos en línia: ensenyament de la pronunciació

tornar endarrere