El to


El to


Les llengües tonals

«tone /təʊn/ n. 1. The phenomenon, occurring in many languages, in which words of different meaning which consist of identical sequences of consonants and vowels are distinguished merely by contrasts of pitch» (p. 220).
 
Trask, R. L. (1996). A dictionary of phonetics and phonology. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203695111
Larry Trask
Larry Trask (1944–2004)
(Font de la imatge: Uberuaga, B. P. [Buber]. (2019, 11 de gener). Buber’s Basque flashback: Larry Trask’s introduction to Basque. Buber’s Basque page. https://buber.net/Basque/2019/01/11/bubers-basque-flashback-larry-trasks-introduction-to-basque/)

El to es manifesta acústicament com un canvi en la freqüència fonamental (f0) i es percep com una variació en l’altura tonal (en anglès, pitch) de la síŀlaba.

En les llengües tonals, el to es fonològicament contrastiu: permet diferenciar significats de paraules.

Tons del cantonès

Tons del cantonès: /si˥/ alt (‘poema’), /si˧/ mitjà (‘provar’), /si˨/ baix (‘substància’), /si˨˩/ baix descendent (‘temps’), /si˨˦/ baix-alt (‘causar’), /si˨˧/ baix-mitjà (‘ciutat’).

Ladefoged, P., i Johnson, K. (2015). The tones of Cantonese. A A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/appendix/languages/cantonese/cantonese.html

Existeixen dos tipus de tons:

Tons de nivell

En els tons de nivell (en anglès, level tones) hi ha un canvi en la freqüència fonamental (f0) sense que es produeixi un moviment a l’interior de la síŀlaba, de manera que cada síŀlaba es percep amb una major o menor altura tonal que la síŀlaba que la precedeix o que la segueix.

Tons de nivell en ibibio

to alt
+ to alt
to baix
+ to alt
to baix
+ to baix

Tons de nivell en ibibio: /ák͡pá/ ‘extensió d’oceà’, /àk͡pá/ ‘primer’, /àk͡pà/ ‘formigueta’.

Ladefoged, P., i Johnson, K. (2015). Ibibio. A A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/appendix/languages/ibibio/ibibio.html

A l’Alfabet Fonètic Internacional els tons de nivell es poden representar mitjançant diacrítics a sobre de la vocal o utilitzant símbols independents, coneguts com a ‘lletres tonals’ (en anglès, tone letters).

AFI - Transcripció dels tons de nivell

Transcripció dels tons de nivell a l’Alfabet Fonètic Internacional.

International Phonetic Association. (2015). Full IPA chart. https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart

AFI Català - Transcripció dels tons de nivell

Transcripció dels tons de nivell a la traducció al català de les descripcions fonètiques emprades a l’Alfabet Fonètic Internacional.

International Phonetic Association. (2020). Alfabet Fonètic Internacional (revisat el 2020) (D. Recasens, Trad.). IPA charts: Sample translation batch. https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_trans/pdfs/IPA_Kiel_2020_full_cat.pdf

AFI Castellà - Transcripció dels tons de nivell

Transcripció dels tons de nivell a la traducció al castellà de les descripcions fonètiques emprades a l’Alfabet Fonètic Internacional.

International Phonetic Association. (2020). Alfabeto Fonético Internacional (revisado en 2020) (J. A. Correa, Trad.). IPA charts: Sample translation batch. https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_trans/pdfs/IPA_Kiel_2020_full_spa.pdf

«Please note that the number-one mistake that phonetics students make in reading IPA tone marks is to think that [ á ] indicates a rising tone while [ à ] indicates a falling tone. This is wrong: [ á ] indicates a high level tone in the IPA and [ à ] indicates a low level tone» (p. 255).
 
Ladefoged, P., i Johnson, K. (2015). A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/
Peter Ladefoged
Peter Ladefoged (1925–2006)
(Font de la imatge: Department of Linguistics. (2010, 6 de maig). Remembering Peter Ladefoged. University of California Los Angeles. https://linguistics.ucla.edu/people/ladefoge/Remember/Index.htm)
(Font de la imatge: Keith Johnson. (s. d.). University of California Berkeley, Department of Linguistics. https://linguistics.berkeley.edu/~kjohnson/)
tornar al principi

Tons de contorn

En els tons de contorn (en anglès, contour tones) hi ha un moviment de la freqüència fonamental des d’un valor al principi de la síŀlaba fins a un valor diferent al final de la síŀlaba.

Tons de contorn en mandarí

Tons de contorn en mandarí: /ma˦/ ‘mare’, /ma˦˥/ ‘cànem’, /ma˨˩˥/ ‘cavall’, /ma˦˨/ ‘renyar’.

Ladefoged, P., i Johnson, K. (2015). Mandarin Chinese tones. A A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/course/chapter10/chinese/chinese.html

Variacions de la freqüència fonamental en els tons de contorn en mandarí

Variacions de la freqüència fonamental en els tons de contorn del mandarí: /ma˦/ ‘mare’, /ma˦˥/ ‘cànem’, /ma˨˩˥/ ‘cavall’, /ma˦˨/ ‘renyar’.

Ladefoged, P., i Disner, S. F. (2012). Pitch and loudness. A Vowels and consonants (3a ed., p. 11–25). Wiley-Blackwell. http://www.vowelsandconsonants3e.com/chapter_2.html

A l’Alfabet Fonètic Internacional els torns de contorn es poden representar com a diacrítics a sobre de la vocal o mitjançant símbols independents anomenats ‘lletres tonals ’ (en anglès. tone letters).

AFI - Transcripció dels tons de contorn

Transcripció dels tons de contorn a l’Alfabet Fonètic Internacional.

International Phonetic Association. (2015). Full IPA chart. https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart

AFI Català - Transcripció dels tons de contorn

Transcripció dels tons de contorn a la traducció al català de les descripcions fonètiques emprades a l’Alfabet Fonètic Internacional.

International Phonetic Association. (2020). Alfabet Fonètic Internacional (revisat el 2020) (D. Recasens, Trad.). IPA charts: Sample translation batch. https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_trans/pdfs/IPA_Kiel_2020_full_cat.pdf

AFI Castellà - Transcripció dels tons de contorn

Transcripció dels tons de contorn a la traducció al castellà de les descripcions fonètiques emprades a l’Alfabet Fonètic Internacional.

International Phonetic Association. (2020). Alfabeto Fonético Internacional (revisado en 2020) (J. A. Correa, Trad.). IPA charts: Sample translation batch. https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_trans/pdfs/IPA_Kiel_2020_full_spa.pdf

Els tons de contorn es poden transcriure mitjançant combinacions dels símbols emprats per a la transcripció dels tons de nivell.

˦ ˨ : to alt + to baix = to alt descendent
˨ ˦ : to baix + to alt = to baix ascendent
˥ ˩ : to extraalt + to extrabaix = to descendent
˩ ˥ : to extrabaix + to extraalt = to ascendent

També és possible transcriure els tons de contorn emprant un sistema numèric en el que cada xifra representa un nivell tonal i la successió de xifres descriu el moviment.

Transcripció dels tons de contorn del mandarí

Transcripció dels tons de contorn del mandarí emprant les lletres tonals de l’Alfabet Fonètic Internacional i emprant un sistema numèric de nivells.

Ladefoged, P., i Johnson, K. (2015). A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/

tornar al principi

Tipologia dels sistemes tonals

❯ Contrasts tonals en les llengües del món

❯ Tipologia dels sistemes tonals

tornar al principi

El to


El to
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el