Herramientas informáticas para el estudio de la fonética

Joaquim Llisterri

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim.Llisterri@uab.es
https://joaquimllisterri.cat

Departamento de Lengua Española y Lingüística General
Universidad de Murcia, Murcia, 17 de febrero de 1998

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 23/8/03 16:14