Calendari de classes i d’avaluació

Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (curs 2012-2013)

Dijous 13 de setembrePresentació de l’assignatura
Dimarts 18 de setembre Tema 1: Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments (1)
El camp de treball de la fonètica. Fonètica i lingüística.
Dijous 20 de setembre Tema 1: Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments (2)
Fonètica i fonologia.
Dimarts 25 de setembre Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (1)
El mètode experimental en fonètica i en fonologia.
Dijous 27 de setembre Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (2)
El corpus de treball.
Dimarts 2 d’octubre Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (3)
Els informants.
Dijous 4 d’octubre Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (4)
L’enregistrament del corpus.
Dimarts 9 d’octubre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (5)
El tractament de les dades.
Dijous 11 d’octubre Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (6)
La presentació dels resultats.
Dimarts 16 d’octubreTema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (7)
El tractament de les dades.
Dijous 18 d’octubre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia (8)
El tractament de les dades.
Dimarts 23 d’octubre Tema 3: La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció (1)
Les etapes en la producció de la parla.
Dijous 25 d’octubreSessió no presencial

Tema 3: La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció (2)
Mètodes d’estudi de la producció de la parla.
Dimarts 30 d’octubreTema 3: La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció (3)
Models de producció de la parla.
Dijous 1 de novembre No lectiu
Dimarts 6 de novembreTema 3: La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció (4)
Models de producció de la parla.
Dijous 8 de novembre

La prova es realitzarà en modalitat no presencial
Primera prova escrita: temes 1, 2 i 3

"Aprovar la modificació del calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 en el sentit de suspendre l’activitat lectiva a partir de les 13 hores del dia 8 (dj) de novembre de 2012 en què se celebrarà la Festa Major de la UAB" (Acord del Consell de Govern de la UAB, 17 d’octubre de 2012).

"Amb l’objectiu d’evitar danys a les instal·lacions i de dificultar l’entrada de persones alienes a la Universitat a les facultats, els deganats de l’edifici B hem acordat tancar l’accés a l’edifici a partir de les 15 hores" (Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, 5 de novembre de 2012)
.
Dimarts 13 de novembreTema 4: La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica
Dijous 15 de novembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla (1)
Descripció i classificació acústica dels sons. Mètodes d’estudi en fonètica acústica.
Dimarts 20 de novembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla (2)
Les característiques acústiques dels sons de la parla: els elements segmentals.
Dijous 22 de novembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla (3)
Les característiques acústiques dels sons de la parla: els elements segmentals.
Dimarts 27 de novembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Sessió no presencial

Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla (4)
Les característiques acústiques dels sons de la parla: els elements suprasegmentals

Realitzeu un dos dos exercicis següents:
Característiques acústiques dels elements segmentals - Català central
Características acústicas de los elementos segmentales - Español peninsular

Podeu contrastar els vostres resultats amb les propostes de transcripció que es presenten a:
Transcripció fonètica - Català central
Transcripción fonética - Español peningular
Podeu també comparar les vostres conclusions pel que fa a les característiques acústiques de cada classe de sons amb la informació que es recull a:
Las características acústicas de los elementos segmentales
Dijous 29 de novembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla (5)
Les característiques acústiques dels sons de la parla: els elements suprasegmentals.
Dimarts 4 de desembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla (6)
Les característiques acústiques dels sons de la parla: els elements suprasegmentals.
Dijous 6 de desembre No lectiu
Dimarts 11 de desembre

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Tema 6: La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció (1)
L’audició. Nocions generals de psicoacústica.
Dijous 13 de desembre Tema 6: La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció (2)
La percepció dels sons de la parla: la descodificació de l’ona sonora; mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla; la percepció categòrica.
Dimarts 18 de desembre Tema 6: La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció (3)
Els indicis acústics en la percepció de la parla: elements segmentals i elements suprasegmentals.
Dijous 20 de desembre Tema 6: La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció (4)
Models de percepció de la parla.
Dimarts 25 de desembre No lectiu
Dijous 27 de desembre No lectiu
Dimarts 1 de gener No lectiu
Dijous 3 de gener No lectiu
Dimarts 8 de gener

Aula 506 (Aules d’informàtica)
Fonètica acústica i fonètica perceptiva
Revisió de les nocions fonamentals de fonètica acústica i de fonètica perceptiva.
Dijous 10 de gener

La prova es realitzarà en modalitat no presencial
Segona prova escrita: temes 4, 5 i 6
Dimarts 15 de gener Presentació oral dels treballs
Dijous 17 de generLliurament per escrit dels treballs
Dimarts 22 de generProva de reavaluació
de les 8:30 a les 10:30 a l'aula 112

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Calendari de classes i d’avaluació
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_calend_12_13.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 22/1/13 a les 17:31