Recursos en línia

Tecnologies de la parla

Aquesta pàgina ja no s’actualitza

Tecnologies de la parla

Tecnologies de la parla


Tecnologies de la parla

Tecnologies de la parla: associacions i xarxes

tornar al principi

Tecnologies de la parla: revistes

tornar al principi

Tecnologies de la parla: centres de recerca acadèmics

Tecnologies de la parla: centres de recerca acadèmics a Espanya

Tecnologies de la parla: centres de recerca acadèmics a Catalunya

tornar al principi

Tecnologies de la parla: centres de recerca empresarials

Tecnologies de la parla: centres de recerca empresarials a Catalunya

tornar al principi

Síntesi de la parla

Síntesi de la parla: pàgines generals

Història de la síntesi de la parla

tornar al principi

Síntesi de la parla: centres de recerca acadèmics

tornar al principi

Síntesi de la parla: : centres de recerca empresarials

tornar al principi

Síntesi de la parla: projectes i tècniques

Síntesi de la parla: sistemes

Llenguatges de marcatge per a la síntesi de la parla

Síntesi de la parla: elements segmentals

Síntesi de la parla: elements suprasegmentals

Estils de parla i emocions en síntesi de la parla

Síntesi articulatòria

Síntesi multimodal

tornar al principi

Conversió de text en parla

Conversió de text en parla: pàgines generals

Conversió de text en parla: sistemes i projectes

Festival, CSTR University of Edinburgh

MBROLA, TCTS Lab, Faculté Polytechnique de Mons

Conversió de text en parla: productes

❯ Sistemes de conversió de text en parla desenvolupats per empreses

❯ Sistemes de conversió de text en parla desenvolupats per centres acadèmics

Conversió de text en parla: exemples i demostracions en línia

Pàgines amb enllaços a exemples i demostracions en línia de sistemes de conversió de text en parla

Sistemes de conversió de text en parla desenvolupats per empreses

Sistemes de conversió de text en parla desenvolupats per centres acadèmics

Transcripció fonètica automàtica

Transcripció fonètica automàtica: eines en línia

Transcripció fonètica automàtica: eines en línia per al català
Transcripció fonètica automàtica: eines en línia per al castellà

Transcripció fonètica automàtica. programes

tornar al principi

Reconeixement automàtic de la parla

Reconeixement automàtic de la parla: centres de recerca acadèmics

tornar al principi

Reconeixement automàtic de la parla: centres de recerca empresarials i empreses

tornar al principi

Reconeixement automàtic de la parla: tècniques

Reconeixement multimodal

tornar al principi

Reconeixement automàtic de la parla: projectes

tornar al principi

Reconeixement automàtic de la parla: productes

Reconeixement automàtic de la parla: productes per a l’usuari final

Nuance

Reconeixement automàtic de la parla: sistemes integrats

Microsoft

Nuance

Verbio Technologies

tornar al principi

Reconeixement, identificació i verificació del parlant

Reconeixement, identificació i verificació del parlant: associacions

Reconeixement, identificació i verificació del parlant: centres de recerca acadèmics

Reconeixement, identificació i verificació del parlant: projectes

tornar al principi

Sistemes de diàleg

Sistemes de diàleg: pàgines generals

tornar al principi

Sistemes de diàleg: centres de recerca acadèmics i empresarials

tornar al principi

Sistemes de diàleg: projectes

Anotació de diàlegs

Traducció automàtica de la parla

tornar al principi

Tecnologies de la parla

Tecnologies de la parla


Tecnologies de la parla – Recursos en línia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Aquesta pàgina ja no s’actualitza