Producció de la parla

L’aparell fonador

Les bases neurofisiològiques de la producció de la parla

Els mecanismes subglòtics i la respiració

La fonació

L’articulació

Mètodes per a l’estudi de la producció de la parla

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La variabilitat articulatòria

La coarticulació

La producció de la parla

Models de producció de la parla

Bibliografia: producció de la parla

Recursos en línia: producció de la parla

arrow_gray_left