L’aparell fonador


Fonètica articulatòria

Producció de la parla


L’aparell fonador

Aparell fonador

L’aparell fonador.

Russo, M. (2013, 5 de setembre). Air pressure system. The Voice Foundation. https://voicefoundation.org/health-science/voice-disorders/anatomy-physiology-of-voice-production/the-voice-mechanism/ap_02_500-2/

Respiració, fonació i articulació

Respiració, fonació i articulació.

En la producció dels sons de la parla es distingeixen tres etapes o processos: respiració, fonació i articulació.

Mecanismes subglòtics: són responsables de la respiració.

Amb la respiració es crea i es controla el corrent d’aire necessari per a la producció de la parla.

❯ Respiració

Laringe i plecs vocals: són responsables de la fonació.

La fonació és el procés que dona lloc a la producció de la veu com a conseqüència de l’activitat dels plecs vocals.

❯ Fonació

Cavitats supraglòtiques: són responsables de l’articulació.

L’articulació és el resultat de les variacions en la configuració de les cavitats supraglòtiques.

❯ Articulació

Representació esquemàtica de l’aparell fonador

Representació esquemàtica de l’aparell fonador.

Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística (p. 67–128). Octaedro. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_96_Sonidos_Habla.pdf

Representació esquemàtica de l’aparell fonador

Representació esquemàtica de l’aparell fonador.

Ohala, J. J. (1983). The origin of sound patterns in vocal tract constraints. A P. MacNeilage (Ed.), The production of speech (p. 189–216). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8202-7_9


Demostració de la fonació humana.

Domínguez, H. [Hugo Domínguez Luthier]. (2011, 27 de juliol). Demostración de la fonación humana [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8WnMKJhI7y4

National Institutes of Health (NIH). (2022, 26 de març). How does the human body produce voice and speech? [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JF8rlKuSoFM

tornar al principi

Producció de la parla

Producció de la parla


L’aparell fonador
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el