La variació fonètica en el nivell acústic


Variabilitat acústica

Variació interlocutor i intralocutor

Variació relacionada amb el gènere, l’edat i altres factors


Variació interlocutor i variació intralocutor

Variació interlocutor

En parlants diferents es troben diferents realitzacions de la mateixa unitat lingüística.

Variació intralocutor

En el mateix parlant es troben diferents realitzacions de la mateixa unitat lingüística.

tornar al principi

La variació fonètica interlocutor

La variació fonètica interlocutor en el nivell segmental

hola_veu_femenina.jpg
hola_veu_masculina.jpg

Osciŀlograma de la paraula «hola» pronunciada per un parlant femení i per un parlant masculí.

Demestre, J., Llisterri, J., Riera, M., i Soler, O. (2006). La percepció del llenguatge. A O. Soler (Coord.), Psicologia del llenguatge (p. 35–114). Editorial UOC. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Demestre_Llisterri_Riera_Soler_06_Percepcio_Parla.pdf

A mi edad

Osciŀlograma i espectrograma de l’enunciat A mi edad ‘A la meva edat’ pronunciat per dos parlants masculins diferents.

Hello_6parlants_angles_australia_Rosen.jpg

Espectrograma de la paraula hello ‘hola’ pronunciada per sis parlants d’anglès australià.

Rose, P. (2002). Forensic speaker identification. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9780203166369

La variació fonètica en el nivell suprasegmental

El viento norte y el sol

Locutor 1.

El viento norte y el sol

Locutor 2.

El viento norte y el sol

Locutor 3.

El viento norte y el sol

Locutor 4.

El viento norte y el sol

Locutor 5.

El viento norte y el sol

Locutor 6.

Osciŀlograma i corba melòdica de la lectura de l’enunciat El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte, cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa ‘La tramuntana i el sol es disputaven, sostenint cada u que ell era el més fort, quan de sobte, veuen un viatger que s’acosta embolicat en una gran capa’ per sis parlants diferents.

tornar al principi

La variació fonètica intralocutor

La variació fonètica intralocutor en el nivell segmental

Debe ser

Osciŀlograma i espectrograma de dues realitzacions de l’enunciat Debe ser ‘Deu ser’ emeses pel mateix parlant en dos moments diferents en el temps.

Variacio_formants_repeticions_sessions_Rose.jpg

Variació de la freqüència dels dos primers formants (F1 i F2) de les vocals del japonès entre repeticions en una mateixa sessió de gravació (r) i entre diferents sesions de gravació (s).

Rose, P. (2002). Forensic speaker identification. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9780203166369

La variació fonètica intralocutor en el nivell suprasegmental

La niña de Bali bailaba la rumba de moda

Repetició 1.

La niña de Bali bailaba la rumba de moda

Repetició 2.

La niña de Bali bailaba la rumba de moda

Repetició 3.

La niña de Bali bailaba la rumba de moda

Repetició 4.

La niña de Bali bailaba la rumba de moda

Repetició 5.

La niña de Bali bailaba la rumba de moda

Repetició 6.

Osciŀlograma i corba melòdica de sis repeticions consecutives de l’enunciat La niña de Bali baila la rumba de moda ‘La nena de Bali balla la rumba de moda’ realitzades pel mateix parlant.

Distribució dels valors de freqüència fonamental en el mateix parlant amb salut normal, refredat fort i laringitis severa

Distribució dels valors de freqüència fonamental (f0) en la lectura d’un paràgraf pel mateix parlant amb bona salut (a), amb un refredat fort (b) i amb laringitis severa (c).

Rose, P. (2002). Forensic speaker identification. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9780203166369

tornar al principi

Variabilitat acústica

Variació interlocutor i intralocutor

Variació relacionada amb el gènere, l’edat i altres factors


La variació fonètica en el nivell acústic
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el