Fonètica acústica

L’anàlisi acústica de la parla

Las características acústicas de los sonidos del habla

Las características acústicas de los elementos segmentales

La variació fonètica en el nivell acústic

Mètodes d’anàlisi acústica de la parla

Eines per a l’anàlisi i la transcripció de la parla

Les aplicacions de l’anàlisi acústica de la parla

El análisis acústico del habla mediante Praat

Bibliografia: fonètica acústica

Recursos en línia: fonètica acústica

back