Fonètica del català

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals

Descripció fonètica i fonològica del català: l’estructura sil·làbica

Inventari fonètic i fonològic del català oriental central: vocals

Inventari fonètic i fonològic del català oriental central: consonants

A proposal for Catalan SAMPA

Bibliografia: fonètica del català

Recursos en línia: fonètica del català

tornar endarrere