La percepción del habla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
https://joaquimllisterri.cat

Escuela de Psicología
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán, México
7 de febrero de 2005