Lingüística Aplicada II: Fonètica (2003-2004)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2003-2004

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

pissarra Presentació del curs

 Objectius

L’assignatura té com a objectiu presentar els conceptes generals de fonètica que permetin, un cop cursada, portar a terme un treball descriptiu sobre llengües particulars. Aquestes nocions s’emmarquen en la formulació d’una teoria fonètica que expliqui els processos implicats en la producció i la percepció de la parla. L’assignatura ha de servir també d’introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica i ha de capacitar els estudiants per a aplicar-les en la resolució de problemes concrets.

 Avaluació

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació següents:

Estadístiques de les qualificacions: Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la Fonètica (2002-2003), Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002), Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la Fonètica (2000-2001).

red Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de l’assignatura Lingüística General I mitjançant algun dels manuals següents:

 Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: dimarts i dijous de 15 a 16:30h a l’aula 112

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30 h., despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
Divendres de 11:30 a 12:30 h., despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i també a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 12/9/04 18:15