Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2001-2002

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

 Objectius

L’assignatura té com a objectiu presentar els conceptes generals de fonètica que permetin, un cop cursada, portar a terme un treball descriptiu sobre llengües particulars. Aquestes nocions s’emmarquen en la formulació d’una teoria fonètica que expliqui els processos implicats en la producció i la percepció de la parla. L’assignatura ha de servir també d’introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica i ha de capacitar els estudiants per a aplicar-les en la resolució de problemes concrets.

 Avaluació

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació següents:

Els exercicis escrits (1, 2 i 3), els temes de treball de curs i les qualificacions de l’assignatura Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la Fonètica (curs 2000 - 2001) poden donar una idea molt aproximada de la metodologia i els criteris d’avaluació.

red Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de l’assignatura Lingüística General I mitjançant algun dels manuals següents:

 Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: divendres de 8.30 a 11.30

Horari d’atenció als estudiants:
Dimecres de 12 a 14, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
Dimecres de 9:30 a 11.30, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i també a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 a les 21:01