Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Programa

1.- Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments

2.- El mètode experimental en fonètica i en fonologia

3.- La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció

4.- La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica

5.- L’anàlisi acústica dels sons de la parla

6.- La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció


Bibliografia bàsica

Durant el curs s’aniran publicant guions i bibliografies detallades per a cada tema a la web de l’assignatura. La bibliografia bàsica proposada és la següent:

Cohn, A. C., Fougeron, C. i Huffman, M. K. (2011). The Oxford handbook of laboratory phonology. Oxford: Oxford University Press.

Goldsmith, J. A., Riggle, J. i Yu, A. C. L. (2011). The handbook of phonological theory (2nd ed.). Chichester: Blackwell.

Hardcastle, W. J., Laver, J. i Gibbon, F. E. (Eds). (2010). The handbook of phonetic sciences (2nd ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Hewlett, N. i Beck, J. (2006). An introduction to the science of phonetics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Ladefoged, P. i Johnson, K. (2011). A course in phonetics (6th ed.). Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning.

Ladefoged, P. i Ferrari Disner, S. (2012). Vowels and consonants (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Raphael, J. L., Borden, G. J. i Harris, K. S. (2011). Speech science primer. Physiology, acoustics and perception of speech (6th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Reetz, H. i Jongman, A. (2009). Phonetics: Transcription, production, acoustics, and perception. Chichester: Wiley-Blackwell.

van Oostendorp, M., Ewen, C. J., Hume, E. i Rice, K. (Eds.). (2011). The Blackwell companion to phonology. Chichester: Wiley-Blackwell.


Fonètica i fonologia (2012-2013) - Programa i bibliografia bàsica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_progr_12_13.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 14/9/12 a les 21:02