Lingüística general


Publicacions

Bosch, M., Espinal, M. T., i Llisterri, J. (2007). Lingüística aplicada a la traducció. A O. Fox, C. Mestreit i J. Solà (Ed.), Activitats per a desenvolupar competències en la formació del traductor [CD-ROM] (p. 57–62). Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i d’Interpretació. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Bosch_Espinal_Llisterri_07_Activitats_Linguistica_Traduccio.pdf

Argenter, J. A., Balari, S., Boix, E., Llisterri, J., i Sebastián Gallés, N. (2004). Reports de la recerca a Catalunya: lingüística i ciències del llenguatge (1996-2002) (J. A. Argenter, Coord.). Institut d’Estudis Catalans. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Argenter_Report_IEC_96_02.pdf

Argenter, J. A., Balari, S., Boix, E., Llisterri, J., Peña, J., i Sebastián Gallés, N. (1997). Reports de la recerca a Catalunya: la lingüística i les ciències del llenguatge (1990-1995) (J. A. Argenter, Coord.). Institut d’Estudis Catalans. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Argente_Report_IEC_90_95.pdf

Argenter, J. A., i Llisterri, J. (1993). Introduction. Workshop on Language, Cognition and Computation: Lectures. Barcelona, November 25-26, 1993 (p. 9). Institut d’Estudis Catalans; Fundació Catalana per a la Recerca. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Argenter_Llisterri_93_Language_Cognition_Computation.pdf

Llisterri, J., i Serra, M. (1987). Willem Levelt i Jacques Mehler: dues cares d’una psicolingüística. Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge, 2, 61–78. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_Serra_87_Levelt_Mehler.pdf

Argente, J. A., i Llisterri, J. (1987). Björn Lindblom: per una biologia evolucionista del llenguatge. Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge, 3, 70–83. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Argente_Llisterri_87_Lindblom.pdf

Llisterri, J. (1986). De poètica i lingüística [Ressenya del llibre De poètica i lingüística, de J. A. Argente]. Cuadernos de traducción e interpretación / Quaderns de traducció i interpretació, 7, 221–223. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_86_Argente.pdf

Argenter, J. A., i Llisterri, J. (1984). Tot fent d’un assaig assaig: els fonaments del llenguatge. A R. Jakobson i M. Halle, Fonaments del llenguatge (p. 7–31). Empúries. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Argente_Llisterri_84_Fonaments_Llenguatge.pdf

Llisterri, J. (1983). Lenguaje y trabajo artístico [Ressenya de la revista Cuadernos de traducción e interpretación / Quaderns de traducció i interpretació, 2, de diversos autors]. Los Cuadernos del Norte, 4(22), 98–99. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_83_Cuadernos.pdf

Projectes de recerca

Participant. (1995, 1 de novembre – 1997, 1 de novembre). Grup de Lingüística General [Investigador principal: Prof. Joan Albert Argenter, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona. Participants: 4. Durada: 2 anys], Direcció General de Recerca, Generalitat de Catalunya.

Membre de l’equip investigador. (1994, 1 de gener – 1995, 1 de gener). CS93-2017 Conseqüències lingüístiques del procés de difusió social del català en un context històric de subordinació sòciopolítica [Investigador principal: Prof. Joan Albert Argenter, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona. Durada: 1 any], Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, Generalitat de Catalunya.

Docència

Introducció a la lingüística

(2022-2023, Primer semestre) (2021-2022) (2020-2021) (2019-2020) (2018-2019, Segon semestre) (2018-2019, Primer semestre) (2017-2018, Segon semestre) (2017-2018, Primer semestre) (2016-2017) (2015-2016, Grup 1) (2015-2016, Grup 3) (2014-2015) (2013-2014) (2012-2013) (2011-2012, Segon semestre), (2011-2012, Primer semestre) (2010-2011)

«Introducció a la lingüística» és una assignatura que s’imparteix durant el primer curs dels graus en Llengua i Literatura a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lingüística

(2012-2013) (2011-2012, Segon semestre) (2011-2012, Primer semestre) (2010-2011) (2008-2009) (2007-2008) (2006-2007)

«Lingüística» és una assignatura que es va impartir durant el segon curs dels graus en Filologia a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lingüística aplicada a la traducció

(2011-2012) (2010-2011) (2008-2009) (2007-2008) (2006-2007) (2005-2006) (2004-2005) (2003-2004) (2002-2003) (2001-2002) (2000-2001) (1999-2000)

«Lingüística Aplicada a la Traducció» és una assignatura que es va impartir durant el primer curs del grau en Traducció i Interpretació a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lingüística general I

(1999-2000) (1994-1995)

«Lingüística General I» és una assignatura que es va impartir durant el primer curs dels graus en Filologia a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recursos para la filología en Internet

(2001-2002) (1999-2000)

«Recursos para la Filología en Internet» és una assignatura de postgrau que es va impartir com a part del programa de doctorat «Filologia Espanyola – Llengua Espanyola» organitzat pel Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cursos, seminaris, tallers i conferències

Manifestación oral y escrita de la lengua [Curs]. (2010, 19–26 de octubre). Estàndard oral i escrit de la llengua castellana, Bellatera, Barcelona, Espanya. Grau en Comunicació Audiovisual, Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/CC_UAB_10/CC_UAB_10.html

Recursos a internet per a l’estudi del llenguatge i de les llengües [Conferència de clausura]. (1999, 1 de juliol). Diploma de Postgrau en Gestió de Textos per a Professionals, Traducció i Tractament Informàtic, Barcelona, Espanya. Facultat de Traducció, Universitat Pompeu Fabra. https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/UPF99/UPF_99.html

Recursos informàtics per a la lingüística [Curs]. (1998, 14–15 de maig), Girona, Espanya. Departament de Filologia i Filosofia, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de Girona. https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/Girona98/Girona_98.html

Llengua oral i llengua escrita [Conferència inaugural]. (1997, 7 de juliol). Els discursos orals a la societat actual, Tarragona, Espanya. Universitat Rovira i Virgili (Universitat d’Estiu 1997). https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/Tarragona97/Tarragona-97.pdf

La importància de l’expressió oral en el món laboral [Taller]. (1997, 7 de juliol). Els discursos orals a la societat actual, Tarragona, Espanya. Universitat Rovira i Virgili (Universitat d’Estiu 1997). https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/Tarragona97/Tarragona-97.pdf

Comitès científics

Membre del Comitè Científic Internacional. (2015–). Revista EntreLínguas. Universidade Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho». https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas

Membre del Consell de Redacció. (2015–). Langue(s) & Parole. Revue de Philologie Française et Romane. Universitat Autònoma de Barcelona; Centre International de Phonétique Appliquée. https://revistes.uab.cat/languesparole/

Membre del Comitè Científic. (2014–). Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México. Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, El Colegio de México. https://cuadernoslinguistica.colmex.mx

Membre del Comitè Assessor Internacional. (2014–). Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica. Editorial Universidad de Costa Rica. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling

Membre del Consell de Redacció. (2011–). Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. Universidad Complutense de Madrid. https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/index

Membre del Comitè Assessor. (2009–2014). Diálogo de la lengua. Revista de investigación en filología y lingüística. http://www.dialogodelalengua.com/

Membre del Comitè Científic. (2008–). Lingüística Española Actual. Arco/Libros.

Membre del Consell de Redacció. (1986–1991). Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge. Empúries.

Mitjans de comunicació

Llisterri, J., Poch, D. (1988, 13 d’abril). La teoría lingüística. Egin, 3. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_Poch_88_Teoria_Linguistica.pdf

Argenter, J. A., Llisterri, J. (1986). La revista ‘Límits’ [Entrevista]. Antena 3 Radio.


Lingüística general
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el