Recursos a Internet per a l’estudi del llenguatge i de les llengües

Joaquim Llisterri

Observatorio Español de Industrias de la Lengua
Dirección Académica
Instituto Cervantes
Libreros 23, 28801 Alcalá de Henares, Madrid
joaquim.llisterri@cervantes.es

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es

Universitat Pompeu Fabra

Diploma de postgrau en Gestió de Textos per a Professionals. Traducció i tractament informàtic.
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 1 de juliol de 1999