Recursos en línia

Fonètica clínica i lingüística clínica


Fonètica clínica i lingüística clínica


Fonètica clínica i lingüística clínica: pàgines amb enllaços

tornar al principi

Fonètica clínica i lingüística clínica: associacions

tornar al principi

Fonètica clínica i lingüística clínica: revistes

tornar al principi

Lingüística clínica

tornar al principi

Fonètica clínica

Recursos generals

Transcripció fonètica

Corpus i bases de dades

Trastorns relacionats amb la fonació

Trastorns relacionats amb la producció de la parla

Alteracions de la fluïdesa

Afàsia

Apràxia

Disàrtria

Fissura labial i fissura palatina

Trastorns relacionats amb la percepció de la parla

Sordesa

Implants cloclears

tornar al principi

Fonologia clínica

tornar al principi

Logopèdia

El sistema verbo-tonal: aplicacions clíniques

tornar al principi

Fonètica clínica i lingüística clínica


Fonètica clínica i lingüística clínica – Recursos en línia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el