Eines i recursos per al treball acadèmicCerca d’informació

Una cerca d’informació a Google o a qualsevol motor de cerca de tipus general proporciona dades procedents de fonts de tota mena. Per exemple, els quatre primers resultats de buscar el terme «consonants oclusives» (entre cometes, per obtenir resultats més precisos) corresponen a la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, a dues presentacions sobre l’ortografia de les consonants oclusives a Slideshare i a un exercici sobre ortografia de les oclusives d’un blog del Consorci per a la Normalització Lingüística de Reus.

Primers resultats de la cerca del terme «consonants oclusives» a Google

Primers resultats de la cerca realitzada el 9 de setembre de 2020 del terme «consonants oclusives» a Google.

Si es necessita trobar específicament articles, llibres o altres publicacions acadèmiques, és aconsellable utilitzar un cercador més especialitzat en localitzar aquest tipus de materials; el més conegut és Google Acadèmic.

Google Acadèmic

http://scholar.google.com

«Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites. Google Scholar helps you find relevant work across the world of scholarly research.»

Google. (s. d.). About. Google Scholar. https://scholar.google.es/intl/ca/scholar/about.html

Google Acadèmic (en anglès, Google Scholar) permet localitzar de manera directa les publicacions acadèmiques (articles, llibres, tesis, entre d’altres) sobre un tema determinat. Per exemple, els quatre primers resultats de buscar el terme «consonants oclusives» remeten a un Treball de Fi de Grau de la Universitat de Barcelona, a un capítol de llibre, a un article en una revista especialitzada en fonètica i a un article publicat en accés obert en un arxiu institucional.

Primers resultats de la cerca del terme «consonants oclusives» a Google Acadèmic

Primers resultats de la cerca realitzada el 9 de setembre de 2020 del terme «consonants oclusives» a Google Acadèmic.

Els resultats de la cerca es poden personalitzar:

Si un document es troba en línia, a la dreta del resultat apareix l’enllaç per a consultar-lo.

En el menú de Google Acadèmic s’ofereixen diverses opcions que poden resultar útils. Una és la cerca avançada, per a trobar documents fent servir criteris específics.

Opció de cerca avançada a Google Acadèmic

Opció de cerca avançada en el menú de Google Acadèmic.

Cerca avançada a Google Acadèmic

Finestra de cerca avançada a Google Acadèmic.

Entrant en el menú de configuració, a l’apartat «Enllaços de la biblioteca» es pot afegir la biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona. D’aquesta manera, si un document localitzat per Google Acadèmic està disponible a la biblioteca de la UAB, apareix un enllaç directe per a consultar-lo.

Menú de configuració de Google Acadèmic

Opció de configuració en el menú de Google Acadèmic.

Configuració de la biblioteca a Google Acadèmic

Selecció de biblioteca a la configuració de Google Acadèmic.

Cerca amb Google Acadèmic de documents trobats a la biblioteca de la UAB

Resultats d’una cerca a Google Acadèmic amb personalització de la biblioteca.

Google Acadèmic. (2022, 1 de febrer). A Viquipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Google_Acadèmic

tornar al principi

Cerca i consulta de documents

Sci-Hub

https://sci.hubg.org

«Sci-Hub és un lloc web i motor de cerca amb uns 80 milions d’articles acadèmics i documents científics de lliure accés per via iŀlegal. Opera des de servidors situats a Rússia, cosa que evita que arribe el sistema legal dels Estats Units.
Permet cercar pel títol o pel DOI. Quan aconsegueix un article que no havia trobat i piratejat abans, guarda una còpia per a cerques posteriors. Va ser creat el 2011 per la kazakh Alexandra Elbakyan com a reacció a l’elevat cost dels documents de recerca darrere els paywalls

Sci-Hub. (2021, 20 de novembre). A Viquipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub

Sci-Hub permet localitzar i descarregar publicacions acadèmiques a partir del títol (d’un article o d’un llibre) o d’altres informacions com ara el DOI o una adreça d’internet. El DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic per a cada document digital; s’indica habitualment a les referències bibliogràfiques i apareix també a les pàgines de les editorials amb informació sobre un llibre o al principi de cada article a les pàgines de les revistes electròniques.

Pantalla de cerca de Sci-Hub

Pantalla de cerca de Sci-Hub.

Si el servidor principal no està disponible, existeixen pàgines com https://sci-hub.now.sh amb adreces alternatives; també es poden trobar a la Viquipèdia.

Library Genesis

https://proxyof2.com/libgen-proxy-unblock-access/
https://librarygenesis.net/#_Step_5_Download_from_mirrors_Updated_for_November_2022

«Library Genesis o LibGen és un motor de cerca que permet el lliure accés a continguts que, d’altra manera, són de pagament o no digitalitzats en altres llocs, generalment articles científics o llibres acadèmics, i en menor proporció de ficció. Posseeix contingut lliure en formats PDF, EPUB, MOBI, DJVU, etc. accessible en portals de nombroses editorials acadèmiques com Oxford University Press, Cambridge University Press, ScienceDirect d’Elsevier, Springer, etc.»

Library Genesis. (2020, 1 de febrer). A Viquipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Library_Genesis

Library Genesis permet cercar i descarregar gratuïtament llibres acadèmics, especialment en anglès, encara que també en altres llengües. Si el servidor principal no està disponible, a la web o a la Viquipèdia es poden localitzar adreces alternatives.

Primers resultats de la cerca del terme «phonetics» a Library Genesis

Primers resultats de la cerca realitzada el 9 de setembre de 2020 del terme «phonetics» a Library Genesis.

Els resultats obtinguts es poden ordenar per autor, títol, editorial, any de publicació, nombre de pàgines, mida del document i tipus de document.

Library Genesis guide. (2022, 2 d’octubre). https://librarygenesis.net

Scribd

https://www.scribd.com

«Scribd is the premier digital reading subscription! Members can read and listen to the best audiobooks, ebooks, and magazines, and more – available anytime and on any compatible device.»

Harriet. (2021, 4 d’agost). What is Scribd? Scribd Help Center. https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210135426-What-is-Scribd-

Scribd és un servei que, a més d’oferir llibres electrònics o revistes de tipus general, també permet cercar i consultar documents acadèmics que els usuaris del servei posen a disposició dels altres usuaris, en general, en format PDF. Per a poder descarregar els documents cal obrir un compte. Hi ha un període de prova de 30 dies i, un cop acabat, es pot optar per continuar amb la versió de pagament.

Després de realitzar la cerca, es pot triar la llengua, el nombre de pàgines, la data en què s’ha publicat a Scribd i el format dels documents que es vol consultar. Per a trobar llibres sencers és recomanable seleccionar l’opció «100+ pages».

Primers resultats de la cerca del terme «fonética» a Scribd

Primers resultats de la cerca realitzada el 9 de setembre de 2020 del terme «fonética» a Scribd.

tornar al principi

Consulta de recursos de la UAB

Les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen, mitjançant el catàleg, l’accés gratuït per al personal de la UAB a recursos electrònics (llibres i articles de revistes). Per a llegir i descarregar aquests documents mentre s’està navegant per la xarxa es pot utilitzar l’extensió Library Access.

Library Acces

https://www.uab.cat/web/que-oferim/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html

«Library Access és una extensió del navegador que permet l’accés als recursos electrònics subscrits pel Servei de Biblioteques de la UAB. Només heu de descarregar-vos l’extensió i quan consulteu una revista, un article o una base de dades que estigui subscrita apareixerà una notificació informant-vos que podeu accedir. En el cas dels recursos no subscrits, Library Access proposarà recursos de lliure accés.»

Servei de Biblioteques. (2022). Accés als recursos electrònics. Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.uab.cat/web/que-oferim/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html

Per utilitzar Library Acces cal descarregar-se i instaŀlar aquesta extensió, que funciona amb la majoria de navegadors. Un cop fet això, cal configurar l’extensió seguint les instruccions que es troben a la web del Servei de Biblioteques de la UAB.

Servei de Biblioteques. (2022). Accés als recursos electrònics. Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.uab.cat/web/que-oferim/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html

tornar al principi

Gestió de la bibliografia

Per a guardar i utilitzar les referències bibliogràfiques i els documents associats (per exemple, articles en format PDF) és recomanable disposar d’un programari de gestió de referències. Aquests sistemes permeten, per una banda, emmagatzemar les referències i els documents en una base de dades i, per una altra, crear automàticament bibliografies quan es redacta un treball.

Comparison of reference management software. (2022, 19 de juliol). A Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

Zotero

https://www.zotero.org

«Zotero és un programari de gestió de referències lliure i de codi obert, amb una extensió, principalment, per al navegador Firefox (però també per a Chrome i Safari), i amb una integració amb els processadors de textos Microsoft Word, LibreOffice Writer i Google Docs. Permet als usuaris recoŀlectar, gestionar i citar tota mena de fons documentals des del navegador web. També serveix com una ferramenta coŀlaborativa»

Zotero. (2022, 12 de gener). A Viquipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Zotero

L’ús de Zotero és gratuït si no es superen les limitacions d’espai pel que fa als documents emmagatzemats. Cal, primer, obrir un compte d’usuari a https://www.zotero.org. Es pot emprar a la web, però és recomanable fer servir també la versió local (disponible per a macOS, Windows i Linux) per tenir les dades sincronitzades a la xarxa i al propi ordinador.

Mendeley

https://www.mendeley.com

«Mendeley és un programari de gestió de referències, d’escriptori i Web, descobrir nova recerca i coŀlaborar en línia. Combina Mendeley Desktop, una aplicació per visualitzar PDFs i gestionar citacions (disponible per a Windows, Mac i Linux) amb Mendeley Web, una xarxa social d’investigadors. Permet també unir-se a diverses comunitats on es comparteixen referències.»

Mendeley. (2022, 12 d’abril). A Viquipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Mendeley

Per a utilitzar Mendeley cal obrir un compte d’usuari a https://www.mendeley.com. Es pot fer servir a la web, però és recomanable emprar també Mendeley Desktop o bé Mendeley Reference Manager (disponibles per a macOS, Windows i Linux) per a gestionar les referències i els documents en el propi ordinador i tenir les dades sincronitzades amb les de la versió en línia. El servei és gratuït si no es superen les limitacions pel que fa a l’espai emprat per a guardar referències i documents.

A diferència de Zotero, que és lliure i de codi obert, Mendeley pertany a l’editorial Elsevier i està vinculat a la seva plataforma ScienceDirect; per això, ofereix serveis bàsics en la versió gratuïta, però cal contractar la versió Premium per accedir a opcions més avançades.

Mendeley Institucional a la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix Mendeley Institucional a tota la comunitat universitària. Aquesta versió ofereix prestacions superiors a les que proporciona un compte gratuït.

Les instruccions per a donar-se d’alta i utilitzar Mendeley Institucional es troben a la web del Servei de Biblioteques de la UAB.

Servei de Biblioteques. (2022). Mendeley Institucional. Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html

tornar al principi
Eines i recursos per al treball acadèmic
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el