Les pauses


Les pauses


Les pauses

Les pauses constitueixen una interrupció en la producció de la parla.

«Pausa: Silencio o vocalización intercalados en el discurso» (p. 544).
 
Gil, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Arco/Libros.
(Font de la imatge: Juana Gil Fernández. (s. d.). https://www.juanagilfernandez.com)

Fragment sense pauses d’una intervenció de Josep Piqué editat mitjançant el programa Praat.

Fragment amb pauses d’una intervenció de Josep Piqué.

El grup fònic

Les pauses delimiten el grup fònic, que es defineix com la unitat situada entre dues pauses.

«Grupo fónico: Fragmento de discurso comprendido entre dos pausas sucesivas. Algunos autores lo denominan grupo de espiración o espiratorio» (p. 544).
 
Gil, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Arco/Libros.
(Font de la imatge: Juana Gil Fernández. (s. d.). https://www.juanagilfernandez.com)
Grups fònics

Segmentació en grups fònics (GF) del fragment hay algo ahí en el aire que cambia el sentido de las cosas ese viento suave vuela ‘Hi ha alguna cosa allà a l’aire que canvia el sentit de les coses aquest vent suau vola’.

Llisterri, J., Machuca, M. J., i Ríos, A. (2019). VILE-P: un corpus para el estudio prosódico de la variación inter e intralocutor. A J. M. Lahoz-Bengoechea i R. Pérez Ramón (Ed.), Subsidia: Tools and Resources for Speech Sciences / Subsidia: herramientas y recursos para las ciencias del habla (p. 117–123). Universidad de Málaga. https://hdl.handle.net/10630/18177

Pauses silencioses

Pauses buides (en anglès, empty pauses).

Interrupció de la fonació amb un silenci.

Algunes pauses silencioses s’expliquen per la necessitat de respirar.

Tenen una funció demarcativa, separant elements del discurs.

Poden tenir una funció estilística.

Pauses ‘sonores’

Pauses plenes (en anglès, filled pauses o fillers).

Relacionades amb la planificació del discurs.

Es realitzen com:

Les vocalitzacions poden tenir diferents manifestacions fonètiques segons la llengua.

català: [əː]
castellà: [eː]
francès: [œː]
anglès: [əː] [əːm]
tornar al principi

La funció lingüística de les pauses

La presència o absència de pauses pot alterar el significat d’un enunciat.

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat dels enunciats Las hojas que están secas se caen i Las hojas, que están secas, se caen

Osciŀlograma, corba melòdica allisada (en blau) i corba d’intensitat (en verd) dels enunciats Las hojas que están secas se caen ‘Les fulles que estan sequen cauen’ i Las hojas, que están secas, se caen ‘Les fulles, que estan seques, cauen’.

Las hojas que están secas se caen ‘Les fulles que estan seques cauen’ i Las hojas, que están secas, se caen ‘Les fulles, que estan seques, cauen’ resintetitzats únicament amb la corba melòdica (f0) mitjançant el programa Praat.

Las hojas que están secas se caen ‘Les fulles que estan seques cauen’ i Las hojas, que están secas, se caen ‘Les fulles, que estan seques, cauen’.

Aguilar, L. (2000). La prosodia. A S. Alcoba (Coord.), La expresión oral (p. 89–146). Ariel.

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat dels enunciats No vengas mañana, no es un buen día i No vengas, mañana no es un buen día

Osciŀlograma, corba melòdica allisada (en blau) i corba d’intensitat (en verd) dels enunciats No vengas mañana, no es buen día ‘No vinguis demà, no és un bon dia’ i No vengas, mañana no es buen dí ‘No vinguis, demà no és un bon dia’.

No vengas mañana, no es buen día ‘No vinguis demà, no és un bon dia’ i No vengas, mañana no es buen día ‘No vinguis, demà no és un bon dia’ resintetitzats únicament amb la corba melòdica (f0) mitjançant el programa Praat.

No vengas mañana, no es buen día ‘No vinguis demà, no és un bon dia’ i No vengas, mañana no es buen día ‘No vinguis, demà no és un bon dia’.

Aguilar, L. (2000). La prosodia. A S. Alcoba (Coord.), La expresión oral (p. 89–146). Ariel.

«Catalunya serà cristiana o no serà» (Josep Torres i Bages, 1846–1916).
Catalunya serà: cristiana o no, serà.
A woman, without her man, is nothing ‘Una dona, sense el seu home, no és res’.
A woman: without her, man is nothing ‘Una dona: sense ella, l’home no és res’.
It’s raining cats and dogs - It’s raining, cats and dogs

Grammarly. (2015, 18 de febrer). Yes, we know—cat [Imatge adjunta] [Actualització d’estat]. Facebook. https://www.facebook.com/grammarly/photos/a.158139670871698/981022341916756/

Let’s eat Grandma - Let’s eat, Grandma

Ali, Z. (2015, 19 de febrer). [Imatge adjunta] [Actualització d’estat]. Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1812803282278846&set=p.1812803282278846

tornar al principi

Les pauses


Les pauses
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el