L’articulació


L’articulació

L’articulació


L’articulació

L’articulació és el resultat dels moviments:

Filmació cineradiogràfica

Filmació cineradiogràfica d’una parlant femenina realitzada per Christine Ericsdotter (Universitat d’Estocolm).

Skirgård, H. (2012, 28 de març). Under the skin pt 2 – Speech apparatus. Living on the forks beneath the forks. http://livingontheforksbeneaththeforks.blogspot.com/2012/03/under-skin-pt-2-vocal-tract.html

tornar al principi

El tracte vocal

El tracte vocal està format per les cavitats supraglòtiques:

Reid, N. (s. d.). Vocal tract. Phonetics: An interactive introduction. https://australianlinguistics.com/vocal-tract/

Representació esquematitzada de les cavitats del tracte vocal

Representació esquematitzada de les cavitats del tracte vocal.

Clegg, J. H., i Fails, W. C. (2018). Manual de fonética y fonología españolas. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315544212

Representació esquematitzada del tracte vocal.

Representació esquematitzada del tracte vocal.

Daniloff, R., Shuckers, G., i Feth, L. (1980). The physiology of speech and hearing: An introduction. Prentice Hall.

Imatge del tracte vocal obtinguda mitjançant ressonància magnètica

Imatge del tracte vocal obtinguda mitjançant ressonància magnètica.

Kim, Y.-C. (2018). Fast upper airway magnetic resonance imaging for assessment of speech production and sleep apnea. Precision and Future Medicine, 2(4), 131–148. https://doi.org/10.23838/pfm.2018.00100

Visió posterior del tracte vocal.
Visió posterior del tracte vocal.

Visió posterior del tracte vocal.

Legent, F., Perlemuter, L., i Vandenbrouck, C. (1986). Cahiers d’anatomie ORL : Cahier 2. Fosses nasales. Pharynx (4a ed.). Masson. http://nantesorl.free.fr/telechargements/Cahiers/cahiers2.html

En l’articulació té un paper important la musculatura facial.

Visió lateral de la musculatura facial
Visió frontal de la musculatura facial

Visió lateral i visió frontal de la musculatura facial.

Legent, F., Perlemuter, L., i Vandenbrouck, C. (1986). Cahiers d’anatomie ORL : Cahier 2. Fosses nasales. Pharynx (4a ed.). Masson. http://nantesorl.free.fr/telechargements/Cahiers/cahiers2.html

tornar al principi

La cavitat faríngia

La cavitat faríngia es troba situada entre la laringe i el vel del paladar (o paladar tou).

Està formada per parets musculars.

La cavitat faríngia

La cavitat faríngia.

Instituto Nacional del Cáncer. (2020, 10 d’abril). Exámenes de detección del cáncer de cavidad oral, faringe y laringe (PDQ®) – Versión para pacientes. Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cabeza-cuello/paciente/deteccion-cavidad-oral-pdq

Passatge velofaringi (en anglès, velopharyngeal port o VPP): obertura que separa la cavitat oral de la cavitat nasal.

Localització del passatge velofaringi

Localització del passatge velofaringi.

Gick, B., Wilson, I., i Derrick, D. (2013). Articulatory phonetics. Wiley-Blackwell. https://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=1405193212&bcsId=7894

tornar al principi

La cavitat oral

També anomenada ‘cavitat bucal’.

Espai que es troba entre la faringe i els llavis.

Representació esquemàtica de la cavitat oral amb la localització dels articuladors

Representació esquemàtica de la cavitat oral amb la localització dels articuladors.

Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística (p. 67–128). Octaedro. (Imatge adaptada de Ladefoged, P. (1975). A course in phonetics. Harcourt Brace Jovanovich.)

Visió frontal de la cavitat oral

Visió frontal de la cavitat oral.

Instituto Nacional del Cáncer. (2020, 10 d’abril). Exámenes de detección del cáncer de cavidad oral, faringe y laringe (PDQ®) – Versión para pacientes. Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cabeza-cuello/paciente/deteccion-cavidad-oral-pdq

Els llavis

Llavi inferior i llavi superior

Llavi inferior i llavi superior.

Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística (p. 67–128). Octaedro. (Imatge adaptada de Ladefoged, P. (1975). A course in phonetics. Harcourt Brace Jovanovich.)

Les dents

Nomenclatura de les dents

Nomenclatura de les dents.

Adeslas Dental. (2019, 11 de juliol). Et saps el nom de totes les dents? Aprèn-los aquí. Blog. https://www.adeslasdental.es/ca/nom-dents/

La llengua

Regions linguals

Regions linguals.

Fernández Planas, A. M. (2007). Cuestiones metodológicas en palatografía dinámica y clasificación electropalatográfica de las vocales y de algunas consonantes linguales del español peninsular. Estudios de Fonética Experimental, 16, 11–80. https://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/140047

Regions linguals
Regions linguals

Regions linguals.

Catford, J. C. (1977). Fundamental problems in phonetics. Edinburgh University Press.

Músculs extrínsecs de la llengua

Músculs extrínsecs de la llengua.

Schneiderman, C. R. (1984). Basic anatomy and physiology in speech and hearing. College Hill Press; Croom Helm.

Músculs intrínsecs de la llengua

Músculs intrínsecs de la llengua.

Schneiderman, C. R. (1984). Basic anatomy and physiology in speech and hearing. College Hill Press; Croom Helm.

Desplaçament de la llengua en la producció de les vocals.

Ladefoged, P. (2004). Tongue video. Vowels and consonants: An introduction to the sounds of languages (2a ed.). Blackwell. http://www.phonetics.ucla.edu/vowels/chapter11/tongue.html

El paladar

Alvèols, paladar dur, paladar tou i úvula

Alvèols, paladar dur, paladar tou i úvula.

Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística (p. 67–128). Octaedro. (Imatge adaptada de Ladefoged, P. (1975). A course in phonetics. Harcourt Brace Jovanovich.)

Visió frontal de la cavitat oral i tall sagital del tracte vocal

Visió frontal de la cavitat oral i tall sagital del tracte vocal.

Oropharyngeal cancer – Anatomy. (s. d.). THANC Guide. https://thancguide.org/cancer-types/throat/pharyngeal/oropharyngeal/anatomy/

Paladar dur, paladar tou i úvula

Paladar dur, paladar tou i úvula.

Klem, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zones del paladar

Zones del paladar.

Fernández Planas, A. M. (2007). Cuestiones metodológicas en palatografía dinámica y clasificación electropalatográfica de las vocales y de algunas consonantes linguales del español peninsular. Estudios de Fonética Experimental, 16, 11–80. https://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/140047

Les mandíbules

Desplaçament de la mandíbula inferior en la producció de les vocals.

Ladefoged, P. (2004). Jaw video. Vowels and consonants: An introduction to the sounds of languages (2a ed.). Blackwell. http://www.phonetics.ucla.edu/vowels/chapter11/movie.html

tornar al principi

La cavitat nasal

La cavitat nasal està formada per dos tubs que connecten les fosses nasals a la faringe.

Tall sagital de la cavitat nasal

Tall sagital de la cavitat nasal.

The Editors of Encyclopædia Britannica. (2020). Nose. A Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/science/nasal-cavity

Tall sagital de la cavitat nasal
Tall sagital de la cavitat nasal

Tall sagital de la cavitat nasal.

Legent, F., Perlemuter, L., i Vandenbrouck, C. (1986). Cahiers d’anatomie ORL : Cahier 2. Fosses nasales. Pharynx (4a ed.). Masson. http://nantesorl.free.fr/telechargements/Cahiers/cahiers2.html

El pas de l’aire a la cavitat nasal es controla mitjançant l’elevació o el descens del vel del paladar (o paladar tou).

Diferència entre una articulació oral i una articulació nasal

Diferència entre una articulació oral i una articulació nasal.

Thomas, J. M. C., Bouquiaux, L., i Cloarec-Heiss, F. (1976). Initiation à la phonétique : phonétique articulatoire et phonétique distinctive. Presses Universitaires de France.

Contrast entre una vocal oral i una vocal nasalitzada.

Ladefoged, P. (2004). Video of French nasalized vowels. Vowels and consonants: An introduction to the sounds of languages (2a ed.). Blackwell. http://www.phonetics.ucla.edu/vowels/chapter14/nasvowel.html

tornar al principi

❯ Mètodes per a l’estudi de l’articulació

❯ La classificació articulatòria dels sons de la parla

L’articulació

L’articulació


L’articulació
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el