Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements segmentals i dels elements suprasegmentalsCorrelats articulatoris, acústics i perceptius dels elements segmentals

Producció Acústica Percepció
Freqüència d’obertura i tancament dels plecs vocals Freqüència fonamental (f0)

Hertz (Hz)
Altura tonal
To
Tonía
Pitch

Mel

Greu ↔ Agut
Configuració de les cavitats supraglòtiques Configuració espectral: freqüència i amplitud dels formants

Hertz/Decibel (Hz/dB)
Timbre
Quality

Bark

Fosc ↔ Clar
Força expiratòria
Pressió subglòtica
Amplitud de la pressió sonora
Energia sonora

Unitats de pressió sonora
Decibel (dB)
Intensitat
Intensitat sonora subjectiva
Sonía
Loudness

Decibel (dB)
Fon (Phon)
Son (Sone)

Fort ↔ Fluix
Durada de l’expiració Temps

Miŀlisegon (Millisecond, ms)
Durada
Quantitat
Length

Miŀlisegon (Millisecond, ms)

Llarg ↔ Breu
tornar al principi

Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements suprasegmentals

Producció Acústica Percepció Elements suprasegmentals
Freqüència d’obertura i tancament dels plecs vocals
Ajustaments laringis
Freqüència fonamental (f0) Altura tonal
To
Tonía
Pitch
Melodia
To
Accent
Qualitat de veu
Configuració de les cavitats supraglòtiques Configuració espectral: freqüència i amplitud dels formants Timbre
Quality
Accent
Qualitat de veu
Activitat dels músculs respiratoris
Força expiratòria
Pressió subglòtica
Amplitud de la pressió sonora
Energia sonora
Intensitat
Intensitat sonora subjectiva
Sonía
Loudness
Accent
Ritme
Organització temporal de la respiració i de l’articulació Temps Durada
Quantitat
Length
Accent
Pausa
Velocitat d’elocució
Ritme
tornar al principi
Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements segmentals i dels elements suprasegmentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el