Recursos en línia

Fonètica


Bibliografia: fonètica general

Fonètica


Pàgines amb enllaços a recursos en línia per a la fonètica

tornar al principi

Fonètica general

Recursos generals sobre fonètica

Exercicis

tornar al principi

Transcripció fonètica

Recursos generals sobre transcripció fonètica

L’Alfabet Fonètic Internacional

Il·lustracions de l’Alfabet Fonètic Internacional amb àudio i vídeo

Il·lustracions de l’Alfabet Fonètic Internacional amb àudio

L’Alfabet Fonètic Internacional: aplicacions mòbils

L’Alfabet Fonètic Internacional: exercicis

L’Alfabet Fonètic Internacional: altres materials

Tipus de lletra amb símbols fonètics

Eines per a inserir símbols fonètics en documents

Eines en línia per a inserir símbols fonètics en documents

Teclats, visors de caràcters i mapes de caràcters

tornar al principi

Tipologia fonètica i fonològica

Sons de les llengües del món

Tipologia fonètica i fonològica

Bases de dades en línia

Bases de dades en línia amb informació únicament sobre fonètica i fonologia

Bases de dades en línia amb informació únicament sobre fonètica i fonologia que inclouen enregistraments sonors

Bases de dades en línia amb informació únicament sobre fonètica i fonologia que no inclouen enregistraments sonors

Bases de dades en línia que inclouen informació sobre fonètica i fonologia i que no contenen enregistraments sonors

Bases de dades lèxiques en línia que inclouen enregistramens sonors

tornar al principi

Producció de la parla

Recursos generals sobre producció de la parla

La fonació

L’articulació

Tècniques experimentals per a l’estudi de la producció de la parla

Palatografia i electropalatografia

Models de producció de la parla

tornar al principi

Fonètica acústica

L’ona sonora

Fonètica acústica

Lectura d’espectrogrames

Eines per a l’anàlisi acústica i la transcripció de la parla

❯ Eines per a l’anàlisi acústica i la transcripció de la parla

tornar al principi

Percepció de la parla

L’audició

Psicoacústica

Percepció de la parla

tornar al principi

Elements suprasegmentals

Recursos generals sobre elements suprasegmentals

Estudi experimental dels elements suprasegmentals

Recursos per a l’estudi de la variació geogràfica dels elements suprasegmentals

tornar al principi

Mètode experimental

Fonètica experimental

Estadística

Metodologia de la recerca i disseny experimental

tornar al principi

Fonètica descriptiva

Català

Català: descripció segmental

Català: descripció suprasegmental

Català: estàndar oral

Castellà

Castellà: descripció segmental

Castellà: descripció suprasegmental

tornar al principi

Bibliografia: fonètica general

Fonètica


Fonètica – Recursos en línia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el