Fonètica del català


Publicacions

Carbonell, J. F., & Llisterri, J. (1999). Catalan. In Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet (pp. 61-5). Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 1992) Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Artigas, R., Fernández, J. M., Garrido, J. M., & Llisterri, J. (1995). Contribució a l’estudi de les modalitats oracionals del català I i II. In Jornades sobre Llengua i Ensenyament (Vol. 2, pp. 14-40). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Univesitat Autònoma de Barcelona. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Artigas_Fernandez_Garrido_Llisterri_95_Modalitat_oracional_catala.pdf

Carbonell, J. F., & Llisterri, J. (1992). Catalan. Journal of the International Phonetic Association, 22(1-2), 53-56. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Carbonell_Llisterri_92_Catalan_IPA.pdf

Llisterri, J., & West, M. (1987). Invariant acoustic correlates for place of articulation in Catalan voiceless stops. In ICPhS 1987. Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences (Vol. 4, pp. 44-47). Estonia: Institute of Language and Literature, Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_West_87_Catalan_Stop_Consonants.pdf

Llisterri, J. (1987). Anàlisi, síntesi i percepció de grups oclusiu-vocal del català. Contribució a l’estudi dels correlats acústics del lloc d’articulació. (Tesi doctoral). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_87_Tesi.pdf

Llisterri, J. (1986). P. Rasico, Estudis de fonologia del català preliterari. Curial Edicions, Barcelona, 1982. Bulletin of Hispanic Studies, 63(4), 394. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_86_Rasico.pdf

Llisterri, J. (1985). X. Romeu, Manual de fonologia catalana. Barcanova, Barcelona, 1983. Cuadernos de Traducción e Interpretación / Quaderns de Traducció i Interpretació, 5-6, 211-215. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_85_Romeu.pdf

Llisterri, J. (1984). Aproximació a la síntesi de les vocals del català. Folia Phonetica, 1, 45-78. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_84_vocals_catala.pdf

Llisterri, J. (1984). J. M. Arteaga Pereira i l’Associació Fonètica Internacional. Folia Phonetica, 1, 209-224. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_84_Arteaga.pdf

Llisterri, J. (1984). F. Burguet, Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català. Barcelona, La Magrana, 1983. Cuadernos de Traducción e Interpretación / Quaderns de Traducció i Interpretació, 4, 195-199. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_84_Burguet.pdf

Llisterri, J., & West, M. (1983). Analysis of stop-vowel transitions in Catalan. In 11e Congrès International d’Acoustique, Symposium Satellite de Toulouse: Processus d’encodage et de décodage phonétique de la parole. Revue d’Acoustique, 4 (hors série) (Vol. 4, pp. 279-282). Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_West_83_Stop_Consonants_Catalan.pdf

Llisterri, J. (1982, November 20). Una aportació important a la fonètica. Avui. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_82_Barnils.pdf

Presentacions en congressos

Miralles, J. L., Llisterri, J., & Poch, D. (1985). Estructura perceptiva de los fonemas consonánticos en castellano. In Primer congreso internacional de Psicolingüística Aplicada. International Society of Applied Psycholinguistics - AILA Comission on Psycholinguistics. Universitat de Barcelona, Barcelona. 16-20 June 1985.

Llisterri, J. (1982). Els inicis de la fonètica experimental a Catalunya: Pere Barnils i l’Abbé Rousselot. In Relacions entre la cultura catalana i la cultura francesa 1900-1980. Primer col·loqui. Llengua, literatura, cançó. Institut Français de Barcelone - Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 22-26 de novembre de 1982. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_82_Barnils_Rousselot.pdf

Informes tècnics

Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Bellaterra: Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona. Retrieved from https://joaquimllisterri.cat/language_resources/SAMPA_Catalan.html

Projectes de recerca

1996 - 2000 CREL, Centre de Referència en Enginyeria Lingüística, Generalitat de Catalunya, Comissionat per a Universitats i Recerca.

Cursos, seminaris, tallers i conferències

Los sistemas del español y del catalán, workshop. Stage de formation à la méthode verbo-tonale. Phonétique corrective et enseignement de la langue orale / Curso de formación en el método verbo-tonal. Fonética correctiva y enseñanza de la lengua oral / Curs de formació en el mètode verbo-tonal. Fonètica correctiva i ensenyament de la llengua oral. Centre International de Phonétique Appliquée (Mons), Université de Mons, Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 2-7 July 2012.

Modèles et description prosodiques appliquées au castillan ibérique et au catalan, Séminaire de ll’Institut de Phonétique d’Aix, Aix-en-Provence, France, 3 April 1996.

Direcció de tesis i de projectes de recerca

Parra, E. (2014). Models de patrons melòdics per a enunciats exhortatius (Treball de fi de màster). Màster oficial en Tractament de la Informació i de la Comunicació Multilingüe, Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra [co-supervised with Lorraine Baqué, Universitat Autònoma de Barcelona].

Andreu, M. (2002). Test d’avaluació de la competència fonètica (TACFON) al final del Cicle Inicial d'Educació Primària (Tesi de màster). Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Fonètica del català
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el