Metodologia de recollida de corpus orals


Joaquim Llisterri

2 crèdits, continguts metodológics, curs 1993-94


Objectius

El curs és una presentació dels principis bàsics que regeixen el disseny i la constitució de corpus orals i dels principals projectes, iniciatives i estàndars en aquest camp.

Guions i bibliografies

Referències generals sobre lingüística de corpus

Iniciatives i estàndards

Bases de dades i corpus actuals

Transcripció i codificació de corpus oralsMetodologia de recollida de corpus orals (1993-1994)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/language_resources/corpus_93/metodologia_corpus_93.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 30/06/94

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.