Introducció als corpus lingüístics (1989-1999)

Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Espanyola,
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Barcelona
Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es


Presentació general

Organització del curs

Programa i bibliografia

Guions i bibliografies

1. Los corpus escritos y orales

2. Los corpus escritos

3. Los corpus orales

Recursos relacionats amb l’assignatura


Introducció als corpus lingüístics (1998-99)
Joaquim Llisterri, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/language_resources/Intro_corpus_98/corpus_98.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 30/06/99

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.