Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2010-2011

Anual, 1er curs, 6 crèdits, 4,5 ECTS, 115 hores/alumne


Joaquim Llisterri
(Departament de Filologia Espanyola)


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la distribució de les sessions, les dates, hores i aules d’exàmens, les dates de publicació de qualificacions i les dates de revisió d’exàmens al calendari de treball de l’assignatura.


Objectius de la formació

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació.

L’assignatura té com objectius específics presentar els fonaments i principis del llenguatge humà, les estructures i l’ús de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció.


Programació d’activitats

Els estudiants matriculats tindran accés als següents materials de l’assignatura al Campus Virtual (http://cv.uab.cat) de la UAB:
La resta de materials es publicaran a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/LAT.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual. Només es contestaran els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional (@campus.uab.cat).

Activitats presencials

Treball presencial a l’aula: 50h

Activitats no presencials

Treball tutoritzat no presencial: 45h

Lectures obligatòries

Exercicis

Activitats autònomes

Treball autònom:15h

Activitats d’avaluació

Avaluació: 5h

Exàmens


Competències a desenvolupar


Avaluació

Primera convocatòria

Exàmens

Exercicis

Segona convocatòria

Examen

Exercicis

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de les convocatòries de setembre de 2009 (segona convocatòria), juny de 2009 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2009 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2008 (segona convocatòria), juny de 2008 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2007 (segona convocatòria), juny de 2007 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2007 (primer parcial, primera convocatòria), juny de 2006 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2006, juny de 2005 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2005, juny de 2004 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2004, juny de 2003 (primera convocatòria), (segona convocatòria), febrer de 2003, juny de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2000 (primera convocatòria) (segona convocatòria).


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés als següents materials de l’assignatura al Campus Virtual (http://cv.uab.cat) de la UAB: La resta de materials es publicaran a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/LAT.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual. Només es contestaran els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional (@campus.uab.cat).


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: divendres de 9 a 11h.
Consulteu el calendari de treball de l’assignatura per a saber la distribució de les sessions.

Horari d’atenció als estudiants: Divendres d’11 a 12h (despatx K-2004 Facultat de Traducció i Interpretació), dimarts i dijous d’11:30 a 13h (despatx B11-290.5 Facultat de Filosofia i Lletres) i també a hores prèviament concertades. És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre, concerteu una entrevista per correu electrònic si necessiteu atenció presencial. Durant el mes d’agost no s’atendran consultes dels estudiants.

Telèfon: 93.581.19.12 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

No utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.


Lingüística aplicada a la traducció (2010-2011)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_trad_10_11/Ling_Trad_Gen_10.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 4/10/15 a les 13:19