Objectius de la formació

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Programació d’activitats

Competències a desenvolupar

Avaluació

Primera convocatòria (juny de 2008)

Qualificacions

Estadístiques de les qualificacions

Activitat 1: Diversitat lingüística i universals lingüístics

Activitat 2: La traducció

Comentaris a les activitats

Primer examen parcial

Segon examen parcial

Permutació 1

Permutació 2

Permutació 3

Permutació 4

Segona convocatòria (setembre de 2008)

Examen final

Qualificacions

Campus Virtual

Calendari de treball

Horari de classes i d’atenció als estudiants