Objectius de la formació

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Programació d’activitats

Competències a desenvolupar

Avaluació

Dossier d’exercicis

Primera convocatòria (juny de 2007)

Qualificacions del grup 1

Qualificacions del grup 3

Estadístiques de les qualificacions

Activitat 1

Activitat 2

Comentaris a les activitats

Primer examen parcial

Segon examen parcial

Segona convocatòria (setembre de 2007)

Qualificacions del grup 1

Qualificacions del grup 3

Examen de la segona convocatòria

Campus Virtual

Calendari de classes

Horari de classes i d’atenció als estudiants