Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2004-2005


Durant el curs 2004-2005 són responsables de la docència d’aquesta assignatura la professora M. Teresa Espinal (Departament de Filologia Catalana) (Grup 2) i el professor Joaquim Llisterri (Departament de Filologia Espanyola) (Grups 1 i 3).


exclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura


Presentació del curs


Objectius

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació.

Els objectius globals de l’assignatura són:

Per mitjà d’aquests objectius els estudiants haurien d’assolir les següents competències:

Continguts

S’estudiaran els conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de l’estructura de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció. Més específicament, hom estudiarà com és el llenguatge humà, quina és la seva naturalesa específica (a diferència dels llenguatges animals, llenguatges formals o altres sistemes de signes), i quins són els trets essencials de l’estructura de les llengües naturals. També es tractarà de l’anàlisi dels missatges verbals, especialment la forma i el significat de les unitats lingüístiques, el procés d’interpretació d’enunciats, i el procés de comunicació de missatges verbals.


Avaluació

L’avaluació es farà a partir d’un examen final i de les activitats que es proposin durant el curs.

Examen final

Activitats

Prova orientativa

Exercicis

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de les convocatòries de juny de 2004 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2004, juny de 2003 (primera convocatòria), (segona convocatòria), febrer de 2003, juny de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2000 (primera convocatòria) (segona convocatòria) .

❯ Estadístiques de les qualificacions

Una guia bàsica sobre la realització d’exàmens pot trobar-se al Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/examen.html

Podeu trobar informació sobre com realitzar treballs de recerca i com citar referències bibliogràfiques i fonts procedents d’Internet a:

Pel que fa específicament a la citació de fonts procedents d’Internet, podeu consultar:
Citacions de fonts electròniques, Lliscat, fitxes d’assessorament lingüístic 9, febrer de 2001, Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/lliscat/9_citacions%20electr.html

És molt útil també consultar la Guia de la comunicació eficaç del Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/index.html


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://www.interactiva.uab.es/cv/) de la UAB:

Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: divendres de 8.30 a 10.30h (Grup 1 - Aula 4) i de 12.30 a 14.30h (Grup 3 - Aula 1), Facultat de Traducció i Interpretació

Horari d’atenció als estudiants:
dilluns i dimecres de 15:30 a 16.30h i de 18h a 19h, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
divendres de 10.30 a 12.30h, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i també a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es
Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 4/10/15 a les 13:49