Objectius

 Continguts

 Metodologia

 Avaluació

 Materials complementaris

 Calendari de classes

 Horari de classes i d’atenció als estudiants