Objectius

 Continguts

 Metodologia

 Avaluació

 Calendari de classes

 Atenció als estudiants