Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Recursos a Internet relacionats amb l’assignatura

Metodologia

Avaluació

Calendari de classes

Calendari de classes del primer semestre

Calendari de classes del segon semestre

Atenció als estudiants