Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2000-2001


Durant el curs 2000-2001 són responsables de la docència d’aquesta assignatura la professora M. Teresa Espinal (Departament de Filologia Catalana) (Grups 2 i 3) i el professor Joaquim Llisterri (Departament de Filologia Espanyola) (Grups 1 i 4).exclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura


Objectius

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació.


Continguts

S’estudiaran els conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de l’estructura de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció. Més específicament, hom estudiarà com és el llenguatge humà, quina és la seva naturalesa específica (a diferència dels llenguatges animals, llenguatges formals o altres sistemes de signes), i quins són els trets essencials de l’estructura de les llengües naturals. També es tractarà de l’anàlisi dels missatges verbals, especialment la forma i el significat de les unitats lingüístiques, el procés d’interpretació d’enunciats, i el procés de comunicació de missatges verbals.


Metodologia

L’assignatura consta de 3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics. Les classes teòriques consistiran en l’exposició dels continguts fonamentals de cadascun dels temes del programa, mentre que les classes pràctiques es centraran en la realització d’activitats i d’exercicis orientats a la consolidació, ampliació i aplicació dels continguts.


Avaluació

L’avaluació es farà a partir d’un examen final que constarà de diverses preguntes sobre continguts fonementals (preguntes d’assaig, preguntes de resposta limitada o preguntes de resposta múltiple o vertader/fals) i també d’alguns problemes o exercicis pràctics

La nota d’aquest examen final serà matisada pel resultat, actitud i participació a les classes teòriques i pràctiques

Exàmens de la convocatòria de febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria).

Exàmens de la convocatòria de juny de 2000 i de setembre de 2000.

❯ Estadístiques de les qualificacions

Una guia bàsica sobre la realització d’exàmens pot trobar-se al Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/examen.html


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: dimecres de 8:30 a 10:30 (aula 4) i divendres de 11:30 a 13:30h (aula 1), Facultat de Traducció i Interpretació

Horari d’atenció als estudiants:
dimecres de 12:30 a 14:30h, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
dimecres de 10:30 a 12:30, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 4/10/15 a les 14:02