Materials docents

1 – La naturalesa del llenguatge

2 – L’estructura fonètica

3 – L’estructura fonològica

4 – L’estructura morfològica

7 – La variació i el canvi lingüístics

tornar endarrere
Introducció a la lingüística (2021–2022, Grup 2) – Materials docents
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el