Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2015-2016

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2015-2016)

Dilluns 7 de setembreAcollida dels estudiants de primer curs.
Dimecres 9 de setembreSense docència.
Dilluns 14 de setembrePresentació de l’assignatura
Dimecres 16 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge (1)
La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.
Dilluns 21 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge (2)
La comunicació lingüística.
Dimecres 23 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge (3)
El llenguatge com a sistema de signes.
Dilluns 28 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge (4)
Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge.
Dimecres 30 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge (5)
Llenguatge i cervell. L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge.
Dilluns 5 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge (6)
Els criteris de classificació de les llengües i els universals lingüístics.
Dimecres 7 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua.
Dilluns 12 d’octubreNo lectiu.
Dimecres 14 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (2)
Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.
Dilluns 19 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (3)
Els elements segmentals.
Dimecres 21 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (4)
Els elements segmentals.
Dilluns 26 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (5)
Els elements suprasegmentals.
Dimecres 28 d’octubrePrimera prova parcial: temes 1 i 2
Dilluns 2 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (1)
Fonètica i fonologia. Fonema i al·lòfon.
Dimecres 4 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (2)
Els trets distintius i les classes naturals. L’anàlisi fonològica.
Dilluns 9 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (3)
Els processos fonològics.
Dimecres 11 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica.
Dilluns 16 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (2)
Els processos morfològics.
Dimecres 18 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (3)
La tipologia morfològica.

Sessió no presencial.

Informeu-vos sobre les característiques de les llengües aïllants, les aglutinants i les flexives i realitzeu els dos últims exercicis del document «Exercicis – L’estructura morfològica» que es troba a la pàgina web de l’assignatura (Tema 4: l’estructura morfològica, apartat «Exercicis»). En acabar, podeu comprovar les respostes.
Dilluns 23 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (1)
Les unitats de l’anàlisi sintàctica. Els constituents immediats. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica.
Dimecres 25 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (2)
Categories i funcions. Tipologia sintàctica.
Dilluns 30 de novembreSegona prova parcial: temes 3, 4 i 5
Dimecres 2 de desembre Tema 6: L’estructura semàntica (1)
El significat lèxic.
Dilluns 7 de desembreNo lectiu (Festa de la Facultat de Filosofia i Lletres).
Dimecres 9 de desembre Tema 6: L’estructura semàntica (2)
El significat i la interpretació dels enunciats.
Dilluns 14 de desembre Tema 6: L’estructura semàntica (3)
Les relacions de significat en l’oració. El significat en el discurs.
Dimecres 16 de desembre Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (1)
La variació lingüística. La variació en la comunitat lingüística.
Dilluns 21 de desembre Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (2)
La variació geogràfica. La variació en els grups socials.
Dimecres 23 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dilluns 28 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dimecres 30 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dilluns 4 de generNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dimecres 6 de generNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dilluns 11 de gener Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (3)
La variació situacional. L’evolució de les llengües.
Dimecres 13 de generTercera prova parcial: temes 6 i 7
Dilluns 18 de gener

de les 12:30 a les 14:30h a l’aula 501
Prova de reavaluació

Introducció a la lingüística (2015-2016) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_15_16/calendari_15.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 18/1/16 a les 12:55

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.