Lingüística Aplicada a la Traducció
Estadístiques de les qualificacions

Joaquim Llisterri


Evolució de les qualificacions
Curs 2006-2007
Curs 2005-2006
Curs 2004-2005
Curs 2003-2004
Curs 2002-2003
Curs 2001-2002
Curs 2000-2001
Curs 1999-2000


Evolució de les qualificacions

Mitjana de les qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10
Quan en una convocatòria s’avaluen dos grups, s’indica la nota mitjana de cada grup

juny de 2007 (1a)4,705,00
setembre de 2006 (2a)5,445,19
juny de 2006 (1a)6,135,55
setembre de 2005 (2a)5,995,60
juny de 2005 (1a)4,974,55
setembre de 2004 (2a)5,995,04
juny de 2004 (1a)5,505,60
setembre de 2003 (2a)5,155,54
juny de 2003 (1a)5,875,56
setembre de 2002 (2a)4,49
juliol de 2002 (2a)5,90
juny de 2002 (1a)6,30
febrer de 2002 (1a)5,60
setembre de 2001 (2a)6,90
juliol de 2001 (2a)5,50
juny de 2001 (1a)5,40
febrer de 2001 (1a)5,00
setembre de 2000 (2a)5,40
juny de 2000 (1a)6,80


Curs 2006-2007

Convocatòria de juny de 2007

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
8
Puntuació
mínima
1,4
Puntuació
mitjana
4,7

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable1,3%
Aprovat46,2%
Suspens52,6%

Grup 3
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
7,3
Puntuació
mínima
1,9
Puntuació
mitjana
5

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable5,8%
Aprovat44,9%
Suspens49,3%


Curs 2005-2006

Convocatòria de setembre de 2006

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
8,15
Puntuació
mínima
3,95
Puntuació
mitjana
5,44

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable10,53%
Aprovat57,89%
Suspens31,58%

Grup 3
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
7,30
Puntuació
mínima
3,70
Puntuació
mitjana
5,19

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable5,88%
Aprovat52,94%
Suspens41,18%

Convocatòria de juny de 2006

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

ActivitatsExamenQualificació
final
Puntuació
màxima
9,638,788,69
Puntuació
mínima
2,351,301,31
Puntuació
mitjana
5,186,266,13

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable31,65%
Aprovat48,10%
Suspens20,25%

Grup 3
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

ActivitatsExamenQualificació
final
Puntuació
màxima
9,448,559,31
Puntuació
mínima
02,301,73
Puntuació
mitjana
3,816,045,55

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent1,37%
Notable15,07%
Aprovat50,68%
Suspens32,88%


Curs 2004-2005

Convocatòria de setembre de 2005

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
9,45
Puntuació
mínima
3,75
Puntuació
mitjana
5,99

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent3,45%
Notable20,69%
Aprovat55,17%
Suspens20,69%

Grup 3
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
9,55
Puntuació
mínima
3,65
Puntuació
mitjana
5,60

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent3,45%
Notable13,79%
Aprovat51,72%
Suspens31,03%

Convocatòria de juny de 2005

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

ActivitatsExamenQualificació
final
Puntuació
màxima
9,507,057,20
Puntuació
mínima
0,502,352,51
Puntuació
mitjana
5,774,854,97

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable14,54%
Aprovat56,06%
Suspens39,39%

Grup 3
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

ActivitatsExamenQualificació
final
Puntuació
màxima
9,137,607,23
Puntuació
mínima
0,252,302,48
Puntuació
mitjana
4,884,644,55

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable6,89%
Aprovat36,20%
Suspens56,89%


Curs 2003-2004

Convocatòria de setembre de 2004

Grup 2
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
7,45
Puntuació
mínima
4,05
Puntuació
mitjana
5,99

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable10,5%
Aprovat78,95%
Suspens10,53%

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
7,85
Puntuació
mínima
3,45
Puntuació
mitjana
5,04

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable8,33%
Aprovat33,33%
Suspens58,33%

Convocatòria de juny de 2004

Grup 2
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
8,5
Puntuació
mínima
1,5
Puntuació
mitjana
5,5

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent1,56%
Notable7,81%
Aprovat60,94%
Suspens29,69%

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
6,9
Puntuació
mínima
3,2
Puntuació
mitjana
5,6

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable3,70%
Aprovat77,78%
Suspens18,52%


Curs 2002-2003

Convocatòria de setembre de 2003

Grup 2
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
7,20
Puntuació
mínima
3,10
Puntuació
mitjana
5,15

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable14,29%
Aprovat50%
Suspens35,71%

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
8,45
Puntuació
mínima
3,35
Puntuació
mitjana
5,54

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable10%
Aprovat60%
Suspens30%

Convocatòria de juny de 2003

Grup 2
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
8,17
Puntuació
mínima
3,62
Puntuació
mitjana
5,87

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent1,49%
Notable17,91%
Aprovat70,15%
Suspens10,45%

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Qualificació global
Puntuació
màxima
7,43
Puntuació
mínima
4,10
Puntuació
mitjana
5,56

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable14,29%
Aprovat65,71%
Suspens20%


Curs 2001-2002

Convocatòria de setembre de 2002

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
Puntuació
màxima
5,85
Puntuació
mínima
2,75
Puntuació
mitjana
4,49

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable0%
Aprovat37,5%
Suspens62,5%

Convocatòria de juliol de 2002

Grup 2
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
Puntuació
màxima
8,1
Puntuació
mínima
4,4
Puntuació
mitjana
5,9

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent5,55%
Notable22,22%
Aprovat50%
Suspens22,22%

Convocatòria de juny de 2002

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
Puntuació
màxima
9,25
Puntuació
mínima
3,6
Puntuació
mitjana
6,3

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent3,57%
Notable17,88%
Aprovat67,85%
Suspens10,71%

Convocatòria de febrer de 2002

Grup 2
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
ExerciciQualificació
final
Puntuació
màxima
96,727,7
Puntuació
mínima
4,2703,2
Puntuació
mitjana
6,4135,6

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable13,46%
Aprovat67,31%
Suspens19,23%


Curs 2000-2001

Convocatòria de setembre de 2001

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
Qualificació
final
Puntuació
màxima
9,29,2
Puntuació
mínima
5,35,3
Puntuació
mitjana
6,96,9

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent5%
Notable40%
Aprovat55%
Suspens0%

Convocatòria de juliol de 2001

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
ExerciciQualificació
final
Puntuació
màxima
8,608,87,4
Puntuació
mínima
2,671,22,3
Puntuació
mitjana
5,794,645,5

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable13,33%
Aprovat60%
Suspens26,67%

Convocatòria de juny de 2001

Grup 4
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
ExerciciQualificació
final
Puntuació
màxima
8,078,47,5
Puntuació
mínima
3,131,62,9
Puntuació
mitjana
5,235,935,4

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable12,28%
Aprovat66,67%
Suspens21,05%

Convocatòria de febrer de 2001

Grup 1
Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
ExerciciQualificació
final
Puntuació
màxima
7,59,57,1
Puntuació
mínima
3,302,8
Puntuació
mitjana
5,53,45

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable6,9%
Aprovat62,7%
Suspens31%


Curs 1999-2000

Convocatòria de setembre de 2000

Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
ExerciciQualificació
final
Puntuació
màxima
86,67,0
Puntuació
mínima
3,51,23,8
Puntuació
mitjana
5,93,85,4

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent0%
Notable16,67%
Aprovat50%
Suspens33,33%

Convocatòria de juny de 2000

Qualificacions dels alumnes presentats a l’examen
Puntuació sobre 10

Preguntes
Cert/Fals
ExerciciQualificació
final
Puntuació
màxima
9,29,29,3
Puntuació
mínima
3,80,83,4
Puntuació
mitjana
7,25,46,8

Percentatge
Matrícula
d’Honor
0%
Excel·lent3,13%
Notable45,31%
Aprovat45,31%
Suspens6,25%Lingüística Aplicada a la Traducció - Estadístiques de les qualificacions
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/gen_ling/examens/Ling_Trad_Notes.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 11/6/12 a les 00:23