Lingüística Aplicada a la Traducció

Convocatòria de febrer de 2002

M.Teresa Espinal i Montserrat Riera/Joaquim Llisterri


Indiqueu si les afirmacions que hi ha a continuació són certes o falses.

Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Aquesta part de l’examen equival a 75 punts (1 punt per pregunta), un 75 % de la nota total.

Exercici

Aquest exercici es valora en 25 punts, és a dir, un 25% de la nota total.

A continuació teniu dades en hebreu bíblic, francès i turc. Analitzeu les oracions en constituents, determinant primer quina és l’estructura sintàctica de cadascuna de les oracions i després l’estructura de cadascun dels constituents. Justifiqueu si les relacions internes als constituents i a les oracions s’expressen només a través de l’ordre dels mots o també per altres mitjans. Indiqueu les tipologies sintàctiques i morfològiques a les quals pertanyen aquestes llengües.

hebreu bíblic

francès

turc


Lingüística Aplicada a la Traducció - febrer de 2002
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/gen_ling/examens/Ex_LingTrad_feb_01_02.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 10/6/12 a les 23:47

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.