Lingüística Aplicada a la Traducció

Convocatòria de febrer de 2001

M.Teresa Espinal i Joaquim Llisterri


Indiqueu si les afirmacions que vénen a continuació són certes o falses.

Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Aquesta part de l’examen equival a 75 punts (1 punt per pregunta), un 75 % de la nota total.

Exercici

Aquest exercici es valora en 25 punts, és a dir, un 25% de la nota total.

Llegiu atentament el text següent i contesteu les cinc preguntes que hi ha a continuació:

"La industria cárnica sufre como el resto del sector la crisis de las 'vacas locas’. Le afecta el hundimiento del consumo y le preocupa cómo adaptarse a los cambios que entrañan las medidas para atajar la crisis. La última novedad que causa quebraderos de cabeza es la posible retirada del hueso del espinazo, recomendada por el comité científico de la UE. Representantes de la industria cárnica se reunieron con responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad para discutir cómo se adoptaría esta medida si finalmente se aprueba en los próximos días."


Lingüística Aplicada a la Traducció - febrer de 2001
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/gen_ling/examens/Ex_LingTrad_feb_00_01.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 10/6/12 a les 23:53

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.