Recursos informàtics per a la lingüística

Joaquim Llisterri

Observatorio Español de Industrias de la Lengua
Dirección Académica
Instituto Cervantes
Libreros 23, 28801 Alcalá de Henares, Madrid
joaquim.llisterri@cervantes.es

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es

Departament de Filologia i Filosofia , Universitat de Girona
14 i 15 de maig de 1998