Manifestación oral y escrita de la lengua

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
Joaquim.Llisterri@uab.cat
https://joaquimllisterri.cat

Estándar oral y escrito de la lengua española
Grau de Comunicació Audiovisual

Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona
19 y 26 de octubre de 2010