Introducció a la lingüística (2022–2023, Grup 3)
Joaquim Llisterri

Esteu accedint a la pàgina de l’assignatura «Introducció a la lingüística».
Si no hi arribeu automàticament, seguiu el següent enllaç:

https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/Ling_22_23_G3.html